Parch jest poważną chorobą jabłoni i gruszy. Poraża wszystkie części drzewa łącznie z owocami. W jesiennym okresie szczególnie widać objawy porażenia grzybem. Owoce i liście posiadają czarne plamy. Walka z parchem w okresie wegetacji jest długotrwała i trudna. W celu zwiększenia efektywności ochrony przed parchem, istotne są zabiegi jesienne.

Warto już teraz rozpocząć zabiegi agrotechniczne oraz zakupić do oprysku mocznik. Podstawowym zabiegiem jest usuwanie porażonych opadłych liści. Ułatwieniem w ich zbieraniu może być koszenie przy pomocy kosiarki z koszem. Zebrane w ten sposób liście zakopujemy głęboko w ziemi.

Jesienią, tuż przed wejściem drzew w fazę spoczynku wykonujemy oprysk 5 proc. roztworem mocznika (0,5 kg na 10 l wody). Opryskujemy lisice na drzewie oraz znajdujące się na ziemi. Zawarty w nawozie azot zastymuluje rozwój mikroorganizmów saprofitycznych, które przyczynią się do szybszego rozkładu liści.

Tym samym redukujemy znaczny procent owocników parcha znajdujących się na liściach. Na wiosnę nie będą już one stanowić źródła zakażenia. Ograniczymy również ilość zbiegów chemicznych w następnym sezonie.