Według klasyfikacji opracowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Środków Biologicznych (BPIA) biologiczne środki ochrony roślin dzieli się je na biopestycydy (biochemiczne i mikroorganizmy), a także makroorganizmy (czyli pasożytnicze roztocza, owady nadpasożytnicze i nicienie). W tym wyróżnia się bioinsektycydy, biofungicydy, biobakrteriocydy i bionematocydy. Ich substancjami czynnymi są drobnoustroje np. bakterie: Pseudomonas i Bacilus, a także grzyby – Trichoderma i Beauveria. Są też wirusy i substancje, które są pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (tj. ekstrakty, aktywne molekuły) oraz semiozwiązki (feromony, allomony, kairomony).

W Polsce te środki można odnaleźć poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tam jest lista tych tzw. biopestycydów.

Jak rejestrować biopestycydy?

W Polsce jest ich stosunkowo mało bo ok. 45, ale są to przeważnie produkty ogrodnicze, a nie rolnicze. Rynek na pewno chciałby, aby było ich więcej i to nie tylko rolnicy, którzy borykają się z ograniczeniami syntetycznych pestycydów, ale też i ich producenci.

W wypadku biologicznych środków ochrony roślin jest wskazanie na uproszczenie procedur. I to się zadziało. Komisja Europejska wprowadziła cztery akty prawne, które obowiązują we wszystkich krajach unijnych od 21 listopada 2022 r.

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie w lutym 2022 r., a w listopadzie roku ubiegłego weszły w życie. Mają one za zadanie ułatwić zatwierdzania mikroorganizmów do stosowania jako substancji czynnych w środkach ochrony roślin. Czy tak się stanie czas pokaże, ale na pewno jest to kierunek, który może się przyczynić do poszerzenia listy tych preparatów i nie wpłynąć na transparentność i bezpieczeństwo ich zatwierdzania.

Jakie to przepisy?

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1438 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do szczegółowych kryteriów zatwierdzania substancji czynnych będących mikroorganizmami.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1439 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w odniesieniu do substancji czynnych, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych dotyczących mikroorganizmów.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1440 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w odniesieniu do środków ochrony roślin, oraz szczegółowych wymogów dotyczących danych dotyczących środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1441 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczegółowych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy.