Starane Super 101 SE przeznaczony jest do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych (pszenicy, jęczmieniu, życie i pszenżycie) i jarych (pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie i owsie). Herbicyd zawiera dwie substancje aktywne: fluroksypyr - 100 g i florasulam – 1 g w litrze. Obydwie substancje biologicznie czynne działają wspólnie. Fluroksypyr blokuje auksyny, czyli hormony odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie zatrzymanie syntezy białka. Florasulam blokuje działanie enzymów odpowiedzialnych za proces syntezy aminokwasów. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich deformację i w efekcie zamieranie. Działa głównie poprzez liście chwastów, ale przy silnym uwilgotnieniu gleby może działać dodatkowo poprzez korzenie. Środek zwalcza chwasty w początkowych fazach rozwojowych – do fazy 5-6 liści chwastów. Przytulia czepna jest zwalczana przy wysokości roślin do 20 cm, a chwasty rumianowate – do 8 cm. Środek najlepiej działa w temperaturze powyżej 5 st.C. Pierwsze objawy działania herbicydu są widoczne po upływie 2-3 dni. Całkowite zamieranie chwastów następuje do 3 tygodni.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, mniszek pospolity, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, poziewnik szorstki, psianka czarna, rdesty, samosiewy rzepaku, szczaw tępolistny i kędzierzawy, pokrzywy, przymiotno kanadyjskie (do fazy rozety), rumian polny (do wysokości 8 cm), rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyki. Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, krzyślad polny, ostrożeń polny, rumian polny (powyżej 8 cm), rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty odporne: rośliny jednoliścienne.

W uprawie zbóż ozimych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto) herbicyd stosuje się wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż (stadium 29) w dawce 1-1,25 l na hektar lub od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (stadium 39) do zwalczania przytulii czepnej – 1,5 l na hektar. Aby jednocześnie zwalczać miotłę zbożową, Starane Super 101 SE można mieszać z herbicydem Patrol 500 SC (wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia: Starane – 1 l na hektar + Patrol – 2,5 l na hektar). By zwiększyć ilość gatunków zwalczanych chwastów dwuliściennych Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Granstar 75 WG (wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia: Starane – 1 l na hektar + Granstar – 15 g na hektar).

W uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, w celu jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych Starane Super 101 SE można stosować łącznie z herbicydem Apyros 75 WG lub Attribut 70 WG – wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia: Starane – 1 l na hektar + Apyros – 13,3-20 g na hektar lub: Starane – 1 l na hektar + Attribut – 60 g na hektar.

W uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, aby zwiększyć ilość gatunków zwalczanych chwastów Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Atlantis 04 WG – wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia: Starane – 1 l na hektar + Atlantis – 150 g na hektar.

W uprawie zbóż jarych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies) Starane stosuje się od fazy 3-4 liści zbóż (stadium 13-14) do końca fazy krzewienia w dawce 1–1,25 l na hektar lub od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego do zwalczania przytulii czepnej w dawce 1,5 l na hektar. W uprawie pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa w celu zwiększenia liczby gatunków zwalczanych chwastów Starane Super 101 SE można stosować łącznie z Granstarem 75 WG – od fazy 3-4 liści zbóż do końca fazy krzewienia: Starane – 1 l na hektar + Granstar – 15 g na hektar.

Dawkę Starane należy dostosować do liczebności i fazy wzrostu chwastów. Niższą dawkę trzeba stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w wypadku silnego zachwaszczenia. Herbicyd stosuje w 200-300 l wody na hektar. Minimalna temperatura dobowa powietrza podczas oraz do 5 dni po zabiegu nie powinna być mniejsza niż 5 st.C.

Preparat rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W wypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem, po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie zboża jare i kukurydzę. Przy stosowaniu Starane Super 101 SE w mieszaninie należy uwzględnić działanie następcze innego herbicydu wchodzącego w jej skład.

Herbicydu nie wolno stosować w uprawie zbóż z wsiewką roślin motylkowatych, na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki.

 Źródło "Farmer" 23/2005

Sprawdź ceny kontraktów terminowych