Członkowie PSOR mają nadzieję, że analiza Komisji wykaże, jak złożony i rygorystyczny jest proces zatwierdzania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej.

PSOR podkreśla, że prace Komisji powinny zmierzać do łagodzenia obecnie emocjonalnej dyskusji publicznej na temat środków ochrony roślin. Podejście powinno być obiektywne, dyskusja bazować na faktach naukowych i tak jak nauka – być przejrzysta i nie podatna na wpływy.

By obiektywizm w sprawie był możliwy ważne jest opieranie się na dowodach pochodzących ze wszystkich stron tej dyskusji, również od producentów środków ochrony roślin.

- Nauka nie jest statyczna i zdajemy sobie sprawę, że chociaż mamy prawdopodobnie najbardziej rygorystyczny system regulacyjny dla zatwierdzania środków ochrony roślin na świecie, to są obszary, które mogłyby działać lepiej, dzięki czemu system zostałby usprawniony. Środki ochrony roślin są ważnym elementem produkcji żywności, zatem opinia publiczna powinna mieć dostęp do rzetelnych, sprawdzonych informacji. Liczymy więc na to, że głos producentów środków ochrony roślin będzie brany pod uwagę w tej ważnej dyskusji - wskazuje komunikat PSOR