Zużyte opakowanie po środkach ochrony roślin (śor), należy zwrócić do sklepu, który prowadzi ich zbiórkę. Jednocześnie przy zwrocie sklep nie może żądać dowodu zakupu i nie ma obowiązku jego okazywania.

Zużyte opakowania po śor muszą być trzykrotnie wypłukane, a popłuczyny można wykorzystać w zabiegu opryskiwania. Takie postępowanie pozwala zużyć cały produkt. Wówczas transport pustych opakowań ze sklepu jest bezpieczny, sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem.

Dobrze, jeśli podczas przekazywania pustych opakowań po śor przedstawi się specjalny formularz zwrotu odpadu, który podpisuje punkt zbiórki odpadów – sprzedawca w sklepie. Na karcie przekazania odpadu powinien być wpisany numer 15 01 10*, który potwierdza m.in., że odpad jest niebezpieczny.

Formularz jest dokumentem potwierdzającym zgodne z przepisami postępowanie z odpadami po śor w przypadku kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tylko firmy posiadające ten kod mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

Puste opakowania po substancjach niebezpiecznych wymagają specjalnego traktowania. Zwrot opakowań po śor do punktów sprzedaży daje gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Przekazywanie odpadów firmie nieuprawnionej może spowodować ryzyko nałożenia kary grzywny na przekazującego.