Mimo apeli, wyjaśnień, sankcji prawnych i kar finansowych, podrabiane środki ochrony roślin trafiają do gospodarstw. O problemach z tym związanych rozmawialiśmy z Marcinem Muchą, dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Organizacja ta od szeregu lat, konsekwentnie prowadzi wśród rolników akcję wyjaśniającą na jakie zagrożenia i straty są narażeni nabywcy podróbek.