Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin sprawdziły, czy Polacy poprawnie rozpoznają piktogramy, które umieszczone są na opakowaniach produktów chemicznych.

Badanie przeprowadzono wśród właścicieli ogrodów przydomowych, działek na terenach wiejskich oraz ogródków działkowych w mieście. Ogólny poziom rozpoznawalności poszczególnych piktogramów wśród Polaków jest niski. Choć na każdym opakowaniu środka chemicznego, w tym chemii domowej, znajduje się odpowiedni piktogram, niewielu respondentów potrafiło prawidłowo rozpoznać jego znaczenie. Najwięcej osób rozpoznaje symbol "toksyczność ostra" (42 proc.), a 1/4 badanych zna oznaczenie "niebezpieczny dla środowiska". Najmniej - tylko 15 proc. respondentów - prawidłowo wskazało znaczenie symbolu "zagrożenie dla zdrowia".

Wyniki badań jasno pokazują, że niezbędna jest edukacja w zakresie oznakowań na opakowaniach. Dzięki informacji zawartej w piktogramach możemy właściwie postępować z opakowaniami. Tego zadania podjęły się wspólnie: Fundacja Nasza Ziemia i PSOR.

Piktogramy umieszczane na etykiecie produktu chemicznego określają zagrożenie, jakie może stwarzać dana substancja. System piktogramów jest systemem oznakowania opakowań wprowadzonym przez ONZ. Od 2009 roku obowiązuje on na terenie Unii Europejskiej. Celem jego wdrożenia było powołanie jednego, spójnego i powszechnie zrozumiałego systemu informowania o substancjach chemicznych. Dzięki temu konsument wie z jakim środkiem chemicznym ma do czynienia i na co powinien zwrócić uwagę przy jego stosowaniu.

- Rozpoznawanie piktogramów jest bardzo ważne ze względu na odpowiedzialną i selektywną zbiórkę odpadów, która jest niezbędna do wykorzystywania opakowań jako źródła surowców do produkcji nowych wyrobów, czyli Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - skomentował wyniki badania prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia Sławomir Brzózek.

Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin zwróciła natomiast uwagę, ze piktogramy na etykietach środków ochrony roślin stanowią wskazówkę dla użytkowników, w jaki sposób postępować z pustymi opakowaniami. Jeśli znajduje się na nich piktogram świadczący o zagrożeniu, trzeba je - zgodnie z prawem - oddać do sklepu, który prowadzi ich sprzedaż. Zasada dotyczy zarówno chemikaliów stosowanych przez rolników jak i właścicieli ogrodów przydomowych i działek - zaznaczyła Mrowiec.

Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin postawiły sobie za cel wspólną edukację użytkowników środków chemicznych, w tym przede wszystkich środków ochrony roślin, na temat rozpoznawalności piktogramów i właściwego postępowania z opakowaniami podczas pikniku z okazji Dnia Ziemi, który odbędzie się 4 czerwca 2017 roku (na Polu Mokotowskim w Warszawie). Organizatorzy przewidzieli konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje dla odwiedzających stanowisko Fundacji Nasza Ziemia i PSOR. Podczas pikniku organizatorzy przypomną uczestnikom, że czytając piktogramy i właściwie postępując z opakowaniami wspólnie dbamy o środowisko.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku. Realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR realizuje projekty mające na celu kompleksową informację i edukację na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.