Siew pszenicy po kukurydzy można już uważać za standard agrotechniczny. Zazwyczaj pszenica uprawiana po kukurydzy na ziarno wysiewana jest ze znacznym opóźnieniem w stosunku do terminu optymalnego, zazwyczaj kilkutygodniowym, a czasem nawet dwumiesięcznym. W tym roku ze względu na późne zbiory kukurydzy, większość takich plantacji została założona w listopadzie a w wielu przypadkach nawet  pod koniec tego miesiąca.

Jak pokazują jednak doświadczenia płynące z praktyki, późno schodzący przedplon nie jest już większą przeszkodą, by w dopuszczających warunkach, przy uwzględnieniu kilku ważnych zasad wykonać siew pszenicy.

Z powodu dużej masy resztek pożniwnych oraz w sytuacji bardzo mokrej jesieni lub przeciwnie bardzo suchej czasem trudno o dobre uprawienie stanowiska. W przeciętne lata większego problemu jednak z tym nie ma. Tak też było w większości regionów w tym roku. Choć na południu kraju w wielu regionach przeszkodą był zbyt mocno nasiąknięty wodą opadową profil glebowy. 

Siejąc pszenicę ozimą po kukurydzy na ziarno należy być przygotowanym na wzmożone występowanie fuzarioz wiosną. Dlaczego? Resztki kukurydziane są bardzo istotnym rezerwuarem grzybów z rodzaju Fusarium. Dlatego należy ten fakt uwzględnić, opracowując strategię ochrony pszenicy ozimej, zwłaszcza w pierwszym zabiegu ochrony fungicydowej, który wykonywany jest w okolicach pierwszego kolanka BBCH 31 (zakres faz może być szerszy 29-32).

FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI

Obecnie już można obserwować objawy porażenia zgorzeli podstawy źdźbła, którą powodują głównie F. avenaceum, F. culmorum i F. graminearum. Dotyczy to głównie wczesnych siewów, bo zwyczajnie tu był na to czas aby choroba mogłą się rozwijać. Infekcje na późno sianej pszenicy trudno zdiagnozować, jednak z pewnością choroby dadzą o sobie znać wiosną. 

Objawem jest brunatnienie i zamieranie dolnych pochew liściowych, a w dalszej kolejności do wystąpienia na źdźbłach brunatnych lub nawet czarnych plam. Silne porażenie może prowadzić do zmurszenia podstaw źdźbła, a tym samym zakłócenia transportu wody i związków mineralnych, a w przyszłości może znacząco potęgować zjawisko wylegania. Warto także pamiętać, że zarodniki grzybów z rodzaju Fusarium infekują kolejne organy (przede wszystkim kłosy w czasie kwitnienia zbóż, zdecydowanie rzadziej infekcje są widoczne na liściach). Wzmożone infekcje kłosów, z którymi najczęściej mamy do czynienia, gdy w tym okresie notowana jest umiarkowana temperatura i duża wilgotność powietrzna, to nie tylko straty ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe (porażenie ziarna mykotoksynami). Dlatego strategia ochrony pszenicy wysianej po kukurydzy powinna także obejmować fakt większego ryzyka porażenia kłosów.

Planując wysiew pszenicy po kukurydzy dobrym rozwiązaniem jest także wybieranie do siewu nie tylko odmian pszenicy tolerujących opóźniony siew. Warto także sprawdzać stopień odporności wybranej odmiany na grzyby z rodzaju Fusarium.