Największy problem w uprawie owsa sprawiają chwasty jednoliścienne jak np. owies głuchy, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa i wyczyniec jednostronny. Zachwaszczenie chwastami jest jednym z podstawowych czynników ograniczających plonowanie roślin. Chwasty konkurują o miejsce i światło oraz składniki pokarmowe niezbędne do prowadzenia wegetacji. Co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów produkcji i obniżenie wartości produktów rolnych.

Bardzo ważne jest zwalczanie tych chwastów we wczesnych fazach rozwojowych. Nie jest to jednak proste. Po prześledzeniu dostępnych środków ochrony roślin wykorzystywanych do zwalczania chwastów w zbożach jarych, nie figuruje żaden środek przeznaczony do zwalczania jednoliściennych w owsie. W gatunkach uprawianych na większych powierzchniach takich jak pszenica jara czy jęczmień jary rolnicy mogą zastosować herbicydy oparte na substancjach czynnych - fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden i  propoksykarbazon sodu przeznaczonych głównie do uprawy innych.