Wczoraj pisaliśmy o tym, że na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych minister rolnictwa zezwolił 9 lipca br. na czasowe - na okres do 120 dni - wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że derogacją będzie objęty jeszcze jeden produkt z tej grupy chemicznej. Poza tym podobne działania mają mieć też miejsce w buraku cukrowym.

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski udzielił czasowego zezwolenia kryzysowego na zastosowanie zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku. Tym samym nasz kraj dołączył do grona siedmiu innych państw Unii Europejskiej, gdzie takie pozwolenia również wydano. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych z zadowoleniem przyjął tę decyzję ministra, która niewątpliwie poprawi obserwowaną niekorzystną sytuację w realizacji przez rolników skutecznej ochrony rzepaku i tym samym zwiększy efektywność uprawy tej rośliny w Polsce – informuje Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

W opinii Związku, dzięki możliwości zastosowania zaprawy nasiennej z grupy neonikotynoidów rolnicy będą mieli szansę na lepszą ochronę swoich roślin przed szkodnikami od początkowej fazy ich rozwoju. W związku z tym spadnie liczba zabiegów ochronnych i ilość stosowanych środków ochrony roślin w rzepaku, co nie tylko wpłynie korzystnie na opłacalność uprawy tego gatunku, ale również przyczyni się do lepszej ochrony środowiska naturalnego. Powinny to docenić także organizacje ekologiczne.

- Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zapylaczy, wykonanie zabiegu zaprawienia nasion i ich wysiewu może zostać przeprowadzone pod następującymi warunkami. Zaprawianie będą mogły wykonać wyłącznie podmioty posiadające certyfikat ESTA. Na opakowaniach zaprawionych nasion zamieszczane będą informacje określające środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym również zapisy wskazujące na konieczność poinformowania zainteresowanych stron o wysiewie nasion zaprawionych środkiem ochrony roślin Modesto 480 FS lub Cruiser OSR 322 FS - podał resort rolnictwa.

- Pragniemy wyrazić zadowolenie z tego, że dzięki wydanemu zezwoleniu rolnicy nie będą już skazani na monopol w kwestii zapraw, bo na rynku będą dostępne nasiona zaprawione kilkoma zaprawami, z różnych grup chemicznych. Jest to też bardzo ważne w kontekście wymogów integrowanej ochrony roślin. Warto podkreślić, że zaprawiać tymi zaprawami będą mogły w Polsce jedynie firmy, które posiadają certyfikat ESTA. Certyfikat ten wymaga m.in. dokładnego pokrycia nasion środkiem i zapobiega pyleniu – informuje Kacperczyk.