Aspirator jest urządzeniem, które dobrze określa migrację mszyc w promieniu 80 km, a działa na zasadzie zasysania powietrza wraz z unoszącymi się owadami z wysokości około 12 m do zbiornika z wodą. Tego typu próbki zbierane są od początku maja do końca października kilka razy w tygodniu. Ze względu na niewielkie rozmiary mszyc, niezbędne jest przeprowadzenie oceny mikroskopowej, podczas której mszyce są oddzielane od pozostałych owadów. W dalszym kroku osobniki poszczególnych gatunków mszyc istotnych z punktu widzenia ochrony upraw rolniczych są identyfikowane oraz zliczane. Do wyżej wymienionych gatunków należą m.in.:
• mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi) – gatunek dwudomowy, migrujący z czeremchy na zboża i trawy, wektor wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) na zbożach ozimych;
• bezrurka świdwianka (Anoecia corni) – gatunek migrujący z dereni na korzenie zbóż i traw mszyca zbożowa (Sitobion avenae) – gatunek zasiedlający różne gatunki zbóż i traw;
• mszyca różano-trawowa (Metopolophium dirhodum) – gatunek dwudomowy, migrujący z róży na zboża i trawy, wektor wirusa mozaiki kukurydzy (MMV) i BYDV;
• mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae) – gatunek zasiedlający wiele gatunków roślin w tym m.in. rośliny z rodzin psiankowatych i kapustowatych, wektor wirusa liściozwoju ziemniaka (PLRV) oraz wirusów PVY, PVM, PVS;
• mszyca kapuściana (Brevicorynae brassicae) – gatunek zasiedlający warzywa konsumpcyjne i nasienne, rzepak oraz chwasty z rodziny kapustowatych;
• mszyca burakowa (Aphis fabae) – gatunek dwudomowy migrujący z trzmieliny zwyczajnej, kaliny koralowej lub jaśminu wonnego, zasiedlający buraki, rośliny z rodzin: bobowatych, psiankowatych, rdestowatych i komosowatych, wektor wirusa Y ziemniaka (PVY) i nieco słabszych wirusów: M (PVM) i S (PVS), które przenosi na rośliny ziemniaka;
• mszyca kruszynowo-ziemniaczana (Aphis frangulae) – gatunek dwudomowy, migrujący z kruszyny na ziemniak, wektor wirusów Y i M ziemniaka;
• mszyca szakłakowo-ziemniaczana (Aphis nasturtii) – gatunek dwudomowy, migrujący z szakłaka pospolitego na ziemniak, wektor wirusów Y i M ziemniaka;
• mszyca grochowa (Acyrthosiphon pisum Harris) – gatunek zasiedlający rośliny z rodziny bobowatych, wektor wirusa żółtej mozaiki fasoli (BYMV).