W takich warunkach skuteczny środek powinien wykazywać się zarówno długotrwałą ochrona profilaktyczną gwarantującą utrzymanie zdrowotności nowych przyrostów, jak również, w razie konieczności, powinien umożliwić szybkie ograniczenie rozprzestrzeniania się zarodników, a na koniec zapewniać także właściwy poziom ochrony bulw.  

Tak nowoczesne rozwiązanie dostarcza firma Belchim Crop Protection w postaci fungicydu Ranman Top 160 SC. Substancją aktywną tego środka jest cyjazofamid, która jako jedna z nielicznych oddziałuje bezpośrednio na zarodniki pływkowe zarazy. Tym samym Ranman Top 160 SC działa profilaktyczne na te zarodniki, które dostały się na powierzchnie liści, jak również wykazuje skuteczność także na zarodniki pływkowe, które wytworzyły się nawet jeżeli do infekcji już doszło. Tym samym środek poza klasycznym działaniem zabezpieczającym, uniemożliwia również rozprzestrzenianie się choroby na sąsiednie rośliny. Ranman Top 160 SC może być wykorzystywany do zabiegów profilaktycznych po wcześniej wykonanych zabiegach interwencyjnych. Poza cyjazofamidem fungicyd dodatkowo zawiera specjalny adiuwant, który reagując z woskiem roślinnym tworzy na liściach warstwę ochronną dzięki czemu preparat “rośnie” razem z liściem. Już po 15 minutach od zastosowania środek ten jest odporny na zmycie nawet przez duże ilości wody, a ponadto, w momencie dynamicznego wzrostu ziemniaka pozwala również na ochronę nowych przyrostów. Zdolność zwalczania zarodników pływkowych sprawia, że jest również doskonałym komponentem do tworzenia mieszanin zbiornikowych zwiększając wyniszczające działanie takich mieszanin i przyczynia się wydatnie do zatrzymania rozwoju choroby. W warunkach konieczności wykonywania spóźnionych zabiegów interwencyjnych szczególnie polecany jest do sporządzania mieszanin z Proxanilem. 

Poza zabezpieczaniem nowych przyrostów, Ranman Top wykorzystuje się również do  ochrony bulw. W trakcie zabiegu substancja aktywna dociera zarówno na liście jak również na powierzchnię gleby, gdzie tworzy warstwę ochronną, która uniemożliwia infekcje bulw przez zarodniki pływkowe. W ten sposób Ranman Top poza ochroną naci w okresie intensywnego jej wzrostu, może być dodatkowo wykorzystywany później, do ostatnich zabiegów, skutecznie ograniczając porażenie bulw ziemniaka. Środek może być stosowany w dawce w dawce 0,5 l/ha do 6 razy w sezonie. W warunkach silnej presji warto skrócić odstępy pomiędzy zabiegami nawet do 5 dni.