W ubiegłym roku firma Syngenta oceniała skuteczność swoich preparatów w doświadczeniach zlokalizowanych w Nowej Wsi Ujskiej i Krościnie Małej (Wielkopolskie) oraz w Węgrzcach (Małopolskie). W każdym z doświadczeń badano wpływ ochrony fungicydowej na plon ziarna 6 odmian pszenicy ozimej: Finezja, Kobra, Kris, Pegassos, Tonacja i Turnia. Odmiany różnią się odpornością na choroby grzybowe oraz potencjałem plonotwórczym. Różne także było zagrożenie ze strony patogenów w poszczególnych miejscowościach. Na przykład w Nowej Wsi Ujskiej porażenie pszenicy septoriozą na poletkach niechronionych wynosiło w wypadku Finezji 31 proc. a Kobry - aż 67 proc.

W doświadczeniu stosowano 3 warianty ochrony:
1. Tilt Plus 400 EC (1 litr na hektar) na początku strzelania w źdźbło pszenicy i Artea 330 EC (0,5 litra na hektar) na początku kłoszenia,
2. Tilt Plus 400 EC (0,6 litra na hektar) + Acanto 250 SC (0,6 litra na hektar) na początku strzelania w źdźbło i Artea 330 EC (0,4 litra na hektar) + Amistar 250 SC (0,6 litra na hektar) na początku kłoszenia,
3. Unix 75 WG (0,7 kg na hektar) + Acanto 250 SC (0,6 litra na hektar) na początku strzelania w źdźbło i Artea 330 EC (0,4 litra na hektar) + Amistar 250 SC (0,6 litra na hektar) na początku kłoszenia.

Oprysk przeprowadzony na początku kłoszenia pszenicy chronił przed chorobami górne liście i kłos. Wariant pierwszy, z zastosowaniem fungicydu Artea 330 EC, jest wariantem oszczędnościowym, a drugi i trzeci (Artea 330 EC i Amistar 250 SC) jest polecany przy ochronie bardzo intensywnej. Fungicyd Amistar 250 SC jest preparatem strobilurynowym, zwalczającym choroby występujące na liściu flagowym i kłosie. Preparat ten umożliwia ponadto roślinom lepszą asymilację, poprawia wykorzystanie wody w okresie jej niedoboru i zwiększa możliwość pobierania azotu przez rośliny.

Wyniki doświadczeń dowodzą, że średnio dla 6 odmian i 3 miejscowości najskuteczniejszy okazał się wariant drugi: zwyżka plonu wyniosła 1,2 tony ziarna z hektara i trzeci: plon wzrósł o 1,1 tony z hektara. Mniejszy przyrost plonu (0,7 tony z hektara) zapewniał wariant pierwszy (standardowy), który pozwalał na ograniczenie kosztów ochrony.

Zwyżki plonu ziarna pod wpływem zastosowanej ochrony (średnie z 3 miejscowości):

Wariant pierwszy: Finezja (1 tona z hektara), Turnia (0,9), Kobra (0,8), Pegassos (0,6), Kris (0,5), Tonacja (0,3). Średnio - 0,7 t z hektara.

Wariant drugi: Finezja, Turnia (1,4 tony z hektara), Kobra (1,3), Kris (1,2), Pegassos, Tonacja (0,9). Średnio - 1,2 t z hektara.

Wariant trzeci: Finezja (1,3 tony z hektara), Turnia, Kris (1,2), Pegassos, Kobra (1), Tonacja (0,7). Średnio - 1,1 t z hektara.

Plonowanie na poletkach bez ochrony fungicydowej (średnia z 3 miejscowości): Kris (9,3 tony z hektara), Tonacja (9), Pegassos (8,9), Turnia (8,5), Finezja, Kobra (7,8).

Największe przyrosty plonu ziarna (średnio dla 3 wariantów ochrony i 3 miejscowości) uzyskano w uprawie odmian: Finezja i Turnia, nieco mniejsze - Kobry i Krisa, a najmniejsze - Pegassos i Tonacja. Oznacza to, że intensywniejszą ochronę przed chorobami grzybowymi powinno się stosować przede wszystkim w uprawie Finezji i Turni, które odpłacają za zastosowane fungicydy największymi zwyżkami plonu.

Wzrost plonów poszczególnych odmian dzięki ochronie (średnie z 3 wariantów ochrony i 3 miejscowości): Finezja, Turnia - 1,2 t, Kobra, Kris - 1 t, Pegassos - 0,8 t i Tonacja - 0,6 t.

Zastosowanie preparatu Tilt Plus 400 EC (w wariancie pierwszym i drugim) na początku strzelania w źdźbło miało na celu zwalczanie chorób liści (mączniaka prawdziwego zbóż i septoriozy liści) przy małym nasileniu łamliwości źdźbła.

W wariancie trzecim fungicyd Unix 75 WG jest zalecany do stosowania w pierwszym zabiegu przy dużym nasileniu łamliwości źdźbła. Preparat ten zawiera cyprodynil, substancję aktywną o innym działaniu niż dotychczas stosowane środki. Nie stwierdzono odporności na tę substancję patogenów powodujących łamliwość źdźbła. W wielu doświadczeniach zastosowanie preparatu Unix 70 WG do wczesnego zabiegu było skuteczne w ograniczaniu łamliwości źdźbła i dawało tym wyższe przyrosty plonu ziarna, im większe było nasilenie choroby. Środek ten zwalcza wszystkie typy łamliwości, tj. “R” (żytni) i “W” (pszeniczny). Działa również na mączniaka prawdziwego zbóż.

Fungicyd Acanto 250 SC zawiera nową substancję aktywną - pikoksystrobinę z grupy strobiluryn. Preparat ten wykazuje działanie interwencyjne w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż, zapobiega także brunatnej plamistości liści i septoriozie liści.

Źródło: "Farmer" 02/2005