Obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie uzyskiwania dopuszczenia preparatów do produkcji rolniczej jest nazbyt rozbudowany i kosztowny. W konsekwencji prowadzi to jedynie do podnoszenia całkowitych kosztów wdrażania środków ochrony roślin do sprzedaży, które w konsekwencji i tak ponoszą rolnicy, czytamy w piśmie Lubuskiej Izby Rolniczej (LIR).

Zarząd LIR wskazuje, że istniejące różnice w uregulowaniach prawnych krajów członkowskich UE jak i same uregulowania obowiązujące w Polsce prowadzą jedynie do obniżenia konkurencyjności rynków rolniczych, co w konsekwencji powoduje, że pula dopuszczonych środków ochrony roślin jest znacznie ograniczona.

Jako szczególnie bulwersujące podaje, fakt funkcjonowania w obrocie środkami ochrony roślin produktów różniących się często jedynie nazwą handlową i producentem wprowadzającym dany preparat na rynek. Do tej grupy najczęściej można zaliczyć środki ochrony roślin zawierające sprawdzone i popularne w produkcji rolniczej substancje czynne, które posiadają dopuszczenie do wielu rodzajów upraw. W konkretnych przypadkach koncerny chemiczne w celu ograniczania kosztownych procedur uzyskania dopuszczenia najczęściej decydują się na uzyskanie pozwolenia na jeden rodzaj uprawy. Rynek chemiczny liczy na stosunkowo wysoką świadomość rolników w tej materii.

W stanowisku Zarządu LIR czytamy, że całkowicie zapomniano o problemach jakie pojawiają się coraz częściej w prowadzeniu prawidłowej ewidencji zabiegów ochrony chemicznej upraw, pozwalając tym samym na pogłębianie „papierowej fikcji". Takie rygorystyczne uregulowania prawne prowadzą do upowszechniania i utrwalania się patologicznych praktyk, do których są zmuszani rolnicy.

Tym samym Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej uznaje zasadność i konieczność rozszerzenia puli środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji rolniczej. Proponuje, aby podjęto działania legislacyjne mające na celu zmiany zasad dopuszczania do stosowania środków ochrony roślin, tj. ujednolicenie uregulowań prawnych w tym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany powinny pozwolić na rozszerzenie puli środków ochrony roślin dopuszczonych do produkcji rolniczej, co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony upraw.