Preparat zawiera dwie substancje czynne: cymoksanil i zoksamid.

Pierwsza z nich charakteryzuje się działaniem wgłębnym, a druga kontaktowym.Środek stosowany jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjniego.

Pierwszy zabieg ochronny należy wykonać zgodnie z sygnalizacją, bądź zapobiegawczo w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury powietrza 10 – 18 st. C.

Zalecany termin stosowania przypada na fazę od widocznego pierwszego pędu bocznego do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są dojrzałe (BBCH 21-89). Fungicyd występuje w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej.

Zalecana dawka wynosi 0,45kg/ha. Może być zastosowany 6 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego w odstępach co minimum 7 dni. Produkt dostępny będzie w dwóch rodzajach opakowań: 0,5 i 1kg.