Już wielokrotnie na portalu farmer.pl pisaliśmy o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Ostatnio w kontekście bardzo surowych propozycji zmian, które zaostrzałyby jeszcze bardziej restrykcyjne obostrzenia o planach redukcji stosowania pestycydów w UE. Konkretnie informowaliśmy o projekcie sprawozdania autorstwa austriackiej europosłanki Sarah Wiener (Zieloni), które ma być punktem wyjścia do prac nad przepisami. Chciała ona m.in. zwiększenia z 50 do 80 proc. ograniczenie stosowania bardziej niebezpiecznych ś.o.r. w okresie do 2030 r. czy zwiększenia z 3 lat do 20 lat okres archiwizowania elektronicznego rejestru dotyczącego stosowania ś.o.r. Więcej w artykule poniżej.

Kto za, kto przeciw?

Informowaliśmy też o tym, że we władzach Unii Europejskiej są dwa obozy. Jedni za przyjęciem nowych wytycznym, którym przewodzi Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Drudzy przeciwko, a na pewno nie w tak drastycznej wersji, czyli Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. Nie jest tajemnicą, że panowie w tej kwestii się nie zgadzają. Przeciwna tym założeniom jest też Polska, która budowała koalicję państw, aby ten projekt zmienić.

Wiele wskazuje na to, że tej drugiej opcji, udało się przedłużyć okres zatwierdzenia tego projektu. Ponieważ jak donosi Euractiv, uzgodniono harmonogram głosowania nad stanowiskiem w sprawie unijnego planu ograniczenia stosowania pestycydów, ale ostateczne porozumienie w tej sprawie jest mało prawdopodobne w 2023 r., co potwierdza ujawniony projekt priorytetów belgijskiej prezydencji. Postępy w sprawie SUR – kontrowersyjnego i bardzo ambitnego projektu, nie przebiegają płynnie, a unijni ministrowie rolnictwa domagają się więcej informacji przed przystąpieniem do dalszych działań. To skutecznie blokuje negocjacje.

Jak podał serwis, teraz, po tygodniach zwięzłej wymiany zdań między komisjami rolnictwa i środowiska Parlamentu Europejskiego, które mają wspólne kompetencje w zakresie części akt, we wtorek (15 marca) ostatecznie osiągnięto porozumienie.

- Prawdą jest, że osiągnięto porozumienie w sprawie harmonogramu – potwierdziło Euractiv biuro eurodeputowanej grupy Zielonych, Sarah Wiener, która jest sprawozdawcą w komisji ds. środowiska. Jak podano dalej, zgodnie z porozumieniem dokument zostanie teraz poddany pod głosowanie w parlamentarnej komisji ds. rolnictwa w lipcu i we wrześniu przez ich odpowiedników w komisji ds. środowiska. Ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym zostanie następnie wstępnie przedłożone na pierwszą październikową sesję w Strasburgu, zaplanowaną na 2–5 października.

- Nadal jednak utrzymują się wysokie napięcia między dwiema komisjami parlamentarnymi, które utrzymują bardzo różne podejścia. Jak wskazano w projekcie sprawozdania, komisja ds. środowiska naciska na bardziej ambitne cele i harmonogramy ogólnounijnych cięć pestycydów, w tym 80-procentową redukcję najbardziej niebezpiecznych pestycydów w porównaniu z 50 proc. we wniosku Komisji – informuje Euractiv.

Z drugiej strony jest parlamentarna komisja ds. rolnictwa. Ona przyjmuje generalnie bardziej konserwatywne podejście, ostrzegając, że redukcje pestycydów muszą być zrównoważone kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywnościowym.

Jak czytamy dalej, Parlament pozostaje podzielony wzdłuż linii partyjnych, a centroprawicowa EPP prowadzi zdecydowaną kampanię przeciwko propozycji SUR, ponieważ zagraża ona bezpieczeństwu żywnościowemu UE. Argument ten odrzucają Zieloni. Oni z kolei podają, że niemożliwe jest zapewnienie długoterminowej żywności bezpieczeństwa bez drastycznego ograniczenia stosowania pestycydów i ryzyka związanego z nimi.

Prezydencja belgijska zamierza zająć się SUR

I najważniejsze. Opóźnienie i harmonogram uzgodniony przez Parlament prawdopodobnie spowodują przesunięcie dyskusji na rok 2024.

Zdaniem Euractiv oznaczałoby to, że ewentualne porozumienie i uzgodnienia projektu rozporządzania SUR, nie zostałaby przypieczętowana w ramach mandatu tej Komisji w październiku 2024 r.