Regullo stosuje się w celu zapobiegania wylegania większości gatunków zbóż (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy i jęczmień jary) uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. To koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC).

W uprawie pszenicy ozimej maksymalna i zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 0,2 l/ha. Aby wpłynąć na wysokość roślin i ograniczyć ich wyleganie preparat należy stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).

W uprawie pszenicy ozimej można też podawać go w mieszaninie zbiornikowej z takimi produktami jak:
Invister 300 SL/Mepik 300 SL/Regulato 300 SL w dawce:
Regullo 500 EC 0,15 l/ha + Invister 300 SL/Mepik 300 SL/Regulato 300 SL 1 l/ha
Termin aplikacji od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy trzeciego kolanka (BBCH 30-33).
Jak również z CCC 720 SL w dawce:
Regullo 500 EC 0,15 l/ha + CCC 720 SL 1,0 l/ha (od końca krzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 29-33)).

Warto wiedzieć, że w wypadku zastosowania dawek dzielonych pierwszy zabieg należy podać od końca krzewienia do trzeciego kolanka (BBCH 29-33), a następny po upływie 7 do 25 dni, od fazy trzeciego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 33-39).

W uprawie pszenżyta ozimego dawka to 0,2 l/ha, a termin aplikacji: od początku wzrostu źdźbła do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).

W uprawie żyta dawka jest jeszcze mniejsza, bo wynosi 0,15 l/ha (BBCH 29-37). W przypadku zastosowania środka dwukrotnie w sezonie, pierwszy zabieg przeprowadza się od końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-37), a następny po upływie od 6 do 16 dni, od piątego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 35-39).

W uprawie formy ozimej jęczmienia dawka wynosi 0,3 l/ha. Regullo stosuje się od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-38). W wypadku formy jarej tego gatunku dawka jest mniejsza i kształtuje się na poziomie 0,2 l/ha (BBCH 30-36).