Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych preparatów, które są lub będą wycofane ze sprzedaży. Jednak zgodnie z ustawą o ochronie roślin mogą one jeszcze znajdować się na rynku jeszcze przez półtora roku od terminu ich wycofania.

Herbicydy
 • Dual 960 EC, Primextra 500 FW (wycofane 16.X.2004 r.)
 • Pivot 100 SL (wycofany 31.XII.2004 r.),
 • Bladex 500 SC, Patoran 500 SC (wycofane 18.II.2005 r.),
 • Aspect 500 SC, Atranex 80 WG, Atranex 90 WG, Atranex 500 SC, Atrasan 500 SC, Azoprim 50 WP, Gesaprim 90 WG, Laddok 400 SC, Luxprim 400 SC, Maizine 500 SC, Merlin Super 537 SC, Primextra Gold 720 SC, Primextra 500 FW, Tazastomp 500 SC (wycofane zostaną 10.IX.2005 r., ale można je będzie stosować w kukurydzy do końca 2007 r.).
 • Aminopielik P 450 SL, Arelon Forte 61,5 WG, Arsenal 250 SL (zgoda na stosowanie na terenach nieużytkowanych rolniczo do końca 2007 r.), Azogard 50 WP, Azotop 50 WP, Buranit 74 EC, Compete 240 EC, Cresopur 225 SL, Gesagard 500 SC, Gesard 500 SC, Logran Extra 62 WG, Nabu 45 EC, Nabu plus EC, Pradone TS 75 WP (rejestracja wygasła w 2002 r.), Sabet 72 EC, Sanazine 80 WP, Sinbar 80 WP, Superselectyl 435 SL, Topogard 50 WP (będą wycofane 1.XI.2005 r.).
Fungicydy
 • Ridomil MZ 72 WP (wycofany 2.XI.2004 r.),
 • Bayleton 5 WP, Bayleton 25 WP, Bayleton Total 37,5 WP, Calixin 750 EC, Cerelux 510 SC, Folicur BT 225 EC, Sarfun Plus 37,5 WP, Tango 500 SC, Triada 25 WP (wycofane 31.XII.2004 r.),
 • Benazol 50 WP, Benlate 50 WP, Brestan 72 WP, Brestanid 502 SC, Pennstan 68 WP (wycofane 23.II.2005 r.),
 • Afugan 30 EC (będzie wycofany 23.VII.2005 r., ale rejestracja skończyła się w roku 2002),
 • Euparen 50 WP, Folicur E 50 WP, Sandofan Manco 64 WP, Saprol 190 EC (mają być wycofane 1.XI.2005 r.).
Insektycydy
 • Promet 400 CS, Rapcol FDL 232 CS, Rapcol TZ 46 WS (wycofane 16.X.2004 r.),
 • Danacap 450 CS, Temik 10 GR (wycofane 23.II.2005 r.),
 • Ambusz 250 EC (wycofany 23.VII.2003 r., ale rejestracja straciła ważność w 2002 r.),
 • Bancol 50 WP i Bancol Super 500 SC (w ziemniakach mogą być stosowane do końca 2007 r.),
 • Enolofos 500 SC, Oftanol T 50 DS (zostaną wycofane 1.XI.2005 r.). (art.)

Źródło: "Farmer" 04/2005