Sprzedaż w czwartym kwartale 2012 r. wynosiła 19,6 mld euro i była o 9 proc. wyższa w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Wzrost wynikał głównie z wyższych wolumenów w prawie wszystkich segmentach oraz z cen i różnic kursowych.

Za cały rok BASF zwiększył sprzedaż do 78,7 mld euro, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem 2011. EBIT przed uwzględnieniem wydarzeń nadzwyczajnych uległ poprawie o 5 proc. do 8,9 mld euro, a EBIT o prawie 5 proc. do ok. 9 mld euro. Dochód netto obniżył się o 1,3 mld euro do 4,9 mld euro, częściowo ze względu na wyższy wkład w zyski ze strony segmentu ropy i gazu, a zarazem znacznie wyższych podatków. Ponadto zyski ze sprzedaży udziałów BASF w K+S Aktiengesellschaft w roku 2011 były w głównej mierze wolne od podatku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rada Dyrektorów Wykonawczych i Rada Nadzorcza zaproponują wyższą dywidendę na poziomie 2,60 euro za jedną akcję. Stanowi to wzrost o 0,10 euro w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na podstawie ceny akcji na koniec 2012 r. na poziomie 71,15 euro zysk z dywidendy wynosiłby 3,65 proc.

- Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 6,7 mld euro po raz kolejny osiągnęły wysoki poziom - powiedział dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy BASF. Wskaźnik kapitałów własnych wynoszący 40,1 proc. utrzymał się na wysokim poziomie.

Jakie są perspektywy na rok 2013?

Perspektywy BASF na rok 2013 oparte są na następujących warunkach ekonomicznych (w nawiasie dane za ubiegły rok):
- światowy wzrost gospodarczy: +2,4 proc. (+2,2 proc.)
- wzrost globalnej produkcji chemicznej: +3,6 proc. (+2,6 proc.)
- średni kurs euro/dolar 1,30 dolarów za 1 euro (1,28 dolarów za 1 euro)
- średnia cena ropy 110 dolarów za baryłkę (112 dolarów za baryłkę).

- Naszym celem jest uzyskanie ponownie wzrostu w roku 2013 i przekroczenie poziomów sprzedaży i EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych z roku 2012 - powiedział dr Kurt Bock, Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE Bock. Spółka dąży do zwiększenia sprzedaży i zysków we wszystkich segmentach operacyjnych. Przyczyni się do tego przewidywany wzrost popytu, w połączeniu ze środkami służącymi poprawie doskonałości operacyjnej i zwiększeniu efektywności. BASF dąży do osiągnięcia wysokiej premii na kosztach kapitału po raz kolejny w roku 2013.

Bock powiedział: - Innowacje stanowią podstawę przyszłego dochodowego wzrostu, a zatem stawią kluczowy element naszej konkurencyjności. BASF zwiększy zatem po raz kolejny wydatki na prace badawczo-rozwojowe w roku 2013, po wydatkach na poziomie 1,7 mld euro w minionym roku - wzrost o ok. 9 proc. w porównaniu z rokiem 2011.

Sprzedaż w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła w czwartym kwartale 2012 r. Wzrost wynikał z większych wolumenów, przejęcia Becker Underwood oraz korzystnych różnic kursowych. Sprzedaż w Ameryce Południowej znacznie wzrosła pomimo suchych warunków pogodowych w Brazylii. Ceny kształtowały się nieznacznie poniżej najwyższego poziomu ostatniego kwartału ubiegłego roku. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wydarzeń nadzwyczajnych był niższy niż w czwartym kwartale 2011 r. ze względu na wysokie wydatki na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje na rozwojowych rynkach. Ponadto dochody z licencji w Ameryce Północnej odnotowane w czwartym kwartale 2011 r. były również wykazywane w trzecim kwartale 2012 r. Dla segmentu rozwiązań dla rolnictwa rok 2012 był kolejnym rekordowym rokiem. Sprzedaż wzrosła o 12 proc. do 4,7 mld euro. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wydarzeń nadzwyczajnych wzrósł o 28 proc. do ponad 1 mld euro. Cel w zakresie marży EBITDA na poziomie 25 proc. został osiągnięty.