Już po raz kolejny firma Bayer przedstawiła badanie ogólnopolskie, zrealizowane na jej zlecenie a wykonane przez Millward Brown. Było ono realizowane w maju tego roku na grupie ok. 900 osób w tym ok. 150 rolników, w wieku 18-55 lat.

Rolnicy, podobnie jak pozostali respondenci, prezentują pozytywne nastawienie emocjonalne do zmian: nieco częściej deklarują zamiłowanie do nowości (68 proc. rolników względem 62 proc. ogółu respondentów), doceniają odmienne poglądy (67 wobec 59 proc.), lubią zmiany w życiu (53 do 46 proc.).

Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia (wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę) – co deklaruje 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu, to obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.) oraz zmiana przyzwyczajeń - sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.). Deklaracje rolników nie odbiegają od tych wyników.

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). Niemniej, rolnicy częściej niż pozostali badani podejmują działania w tych obszarach (38 proc. wobec średniej 33 proc.).

Co ciekawe farmerzy częściej niż inni respondenci deklarują stosowanie w codziennej pracy efektów aktualnych badań (rolnicy 48 proc., średnia 42 proc.). Częściej też doceniają znaczenie najnowszych technologii dla jakości kontaktów społecznych (50 proc. wobec 39 proc.).

Jednocześnie, podobnie jak cała grupa badanych, rolnicy wskazują, że to ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego (81 proc. przy średniej 85 proc.), a nauka to wybór, nie konieczność (dla 65 proc. ogółu i 67 proc. rolników). Polacy lubią się uczyć: dla blisko 90 proc. respondentów i 82 proc. rolników to ogromna satysfakcja i duża wartość - nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści (średnia 73 proc., rolnicy 71 proc.). Jednak pożytki te świetnie dostrzegają – np. deklarując, że zdobycze nauki czynią ich pracę bardziej efektywną (85 proc. dla ogółu i 82 proc. - rolników).

- Blisko 80 proc. Polaków uważa, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia – zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentuje wyniki Christophe Dumont, prezes Bayer.

Co zaskoczyło komentatorów wyników? – Najciekawszym, moim zdaniem, wnioskiem jest otwartość i pozytywny odbiór postępu wśród większości Polaków. W znikomym stopniu przejawiają oni resentymenty do zastanych strategii działania czy konserwatywnych przekonań. Jest to pogląd jednolicie podzielany przez różne grupy demograficzne i zawodowe – mówiła dr Izabella Anuszewska, socjolog z firmy Millward Brown.

Z kolei prof. Witold Orłowski, ekonomista zaznaczał fakt, iż Barometr Bayer pokazał, że ze skłonnością do uczenia się i akceptowania zmian nie jest w Polsce najgorzej. - Zmiana stanowi zawsze jakieś wyzwanie – do zmian jesteśmy bardzo często zmuszani. Ważne jest więc to, że pytani Polacy mieli do zmian stosunek pozytywny – podkreślał.