Chłodny kwiecień wstrzymywał rozwój roślin. Widoczne to było także na plantacjach zbóż, które bardzo długo się dokrzewiały i praktycznie w ostatnich dniach w warunkach polski centralnej dopiero teraz przeszły wyraźnie w fazę strzelania w źdźbło. Dlatego w łanach pojawiają się opryskiwacze, a rolnicy przystępują do zaległych zabiegów ochronnych. Wielu z nich wykonuje zabieg T-1, a część z nich nadrabia jeszcze zaległości w zakresie odchwaszczania.

Jaki stan fitosanitarny pszenicy?

Na lustrowanych plantacjach stan fitosanitarny pszenicy nie budzi zastrzeżeń, co jest wypadkową kilku czynników. Po pierwsze łany nie są zbyt gęste, a po drugie chłodny kwiecień wstrzymywał także rozwój chorób. To się jednak może szybko zmienić wraz z ociepleniem, dlatego nie należy rezygnować z zabiegu fungicydowego.

Niezbędna regulacja pokroju roślin

Wraz z ociepleniem wydłużać się będą szybko także źdźbła. Jest dobra wilgotność gleby, a zastosowany w II dawce azot tak naprawdę dopiero teraz w pełni będzie dostępny dla roślin. Dlatego szczególną rolę odegra wykonana w tym okresie regulacja pokroju, która doprowadza do wzmocnienia i usztywnienia pędów kłosonośnych. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko wylęgnięcia plantacji.

Należy pamiętać, że w fazie strzelania w źdźbło ustala się ostateczna liczba pędów kłosonośnych. W okresie tym dochodzić będzie także do redukcji tych płonnych. Długi okres krzewienia mógł doprowadzić do powstania wielu nieproduktywnych źdźbeł, która roślina wkrótce będzie odrzucać. Jeśli będzie sucho proces ten przyspieszy, jeśli będzie wilgotno, płone kłosy zostaną na dłużej.

Widoczne niedobory

Nie możemy jednak doprowadzić do tego, aby plantacja nam głodowała i aby uwidoczniły się na niej wyraźne niedobory. W okresie chłodów niestety dostępność składników pokarmowych była znacznie słabsza. Widać to na wielu polach w postaci przejaśnień i wielu przebarwień.  Dlatego warto rozważyć w najbliższym czasie dokarmienie roślin za pomocą wieloskładnikowego nawozu dolistnego. Na tym etapie szczególnie zboża odwdzięczą się za azot, magnez oraz siarkę, jak również mikroelementy w tym mangan, cynk a także miedź.