Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych doceniła właściwości zaprawy nasiennej Maxim 025 FS. Środek otrzymał rejestrację poza-etykietową (off label), która oznacza, że przeznaczony jest do zwalczania zgorzeli siewek powodowanych przez patogeny grzybowe Fusarium spp. i Cylindrocarpon spp.

W rejestracji regularnej natomiast zaprawa nasienna Maxim 025 FS to środek grzybobójczy w formie koncentratu do zaprawiania ziarna siewnego zbóż (pszenicy, żyta i pszenżyta) o szerokim spektrum działania, ze szczególnym ukierunkowaniem na zwalczanie grzybów z zakresu Fusarium.

Maxim 025 FS może być stosowany przez wszystkich zainteresowanych nie tylko Lasy Państwowe – właściciela rejestracji pozaetykietowej. Produkt stosuje się, jako zaprawę nasienną w szkółkach drzew iglastych, liściastych oraz krzewów leśnych.

Jak ja aplikować? Zalecana dawka to 2 ml/kg nasion z dodatkiem 4–10 ml wody. Zaprawianie przeprowadza się mechanicznie w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych.

Źródło: farmer.pl