Rynchosporioza zbóż atakuje jęczmień, pszenżyto, żyto, pszenicę i występuje zarówno w formach ozimych, jak i jarych. Powoduje obniżenie ilości i jakości plonu ziarna – zmniejszenie masy 1000 ziaren i zasiedlenie ziarna przez patogena.

Rynchosporioza była widoczna w jęczmieniu jarym niektórych odmian na poletkach prezentowanych w Sielinku w dniach 30-31 maja br. w ramach wystawy Polskie Zboża. W przypadku rynchosporiozy na liściach jęczmienia obwódka jest wyraźna, w około występuje chlorotyczny pierścień, a silnie porażone części przedwcześnie zamierają.

Do walki z chorobą wykorzystać można większość preparatów przeznaczonych do ochrony przed rynchosporiozą w jęczmieniu ozimym.

Generalnie nie najlepsza kondycja roślin na większości poletek wynikała głównie z niedoborów wody, z jakimi boryka się w tym sezonie region wielkopolski. Efekty jej braków widoczne były praktycznie we wszystkich prezentowanych uprawach.