Na niektórych plantacjach zbóż widoczne są objawy rynchosporiozy, choroba ta występuje na jęczmieniu, pszenżycie, życie, pszenicy, a najlepsze warunki do jej rozwoju to wysoka wilgotność i temperatura 10-20°C.

Objawem porażenia są owalne plamy 1-2 cm długości występujące na liściach i pochwach liściowych. Na początku plamy są niebieskozielone, a później w środku żółte, dookoła ciemnobrązowe. Na liśaciach jęczmienia obwódka jest wyraźnie się odznacza, a wokoło występuje chlorotyczny pierścień. Silnie porażone części przedwcześnie zamierają.

Do ochrony przed rynchosporiozą w uprawach jęczmienia ozimego wykorzystać można preparaty zawierające substancję czynną azoksystrobinę: Agria Azoksystrobina 250 SC, Amistar 250 S.C. Dobromir 250 S.C., Mirador 250 S.C., Starami 250 S.C. Zalecane środki należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, przeważnie do początku fazy kłoszenia dla większości preparatów. Stosowana może być także pikoksystrobina, a zawierają m.in: Acanto 250 SC, Galileo 250 SC, Oranis 250 SC. Wykorzystywana jest substancja czynna fenpropidyna, która jest w preparacie Leander 750 EC oraz prochloraz będący w fungicydach: Atak 450 EC, Golden Prochloraz 450 EC, Mondatak 450 EC i Spector 450 EC. Do ochrony stosuje się substancję czynną cyprodynil, zawierają ją preparaty Unix 75 WG, Vangard 75 WG.

O substancję czynną epoksykonazol oparty jest fungicyd Safir 125 SC i Soprano 125 SC. Do ochrony dostępne są gotowe mieszaniny fabryczne z epoksykonazolem: fluksapyroksad i epoksykonazol jest w Adexar 125 EC. Krezoksym metylu epoksykonazol występuje w Allegro 250 S.C i Ogam, Mieszanina fenpropimorf i epoksykonazol jest w preparatacie: Duett Star 334 SE.

W ochronie przed rynchosporiozą zaleca się stosować także substancję czynną propikonazol, którą jest w preparatach: Barclay Bolt XL EC, Barclay Propizole EC, Mondapropico EC, Propicoflash EC. Substancja ta jest również składnikiem mieszanin zalecanych do ochrony przed chorobą i propikonazol występuje razem z np. cyprokonazolem w fungicydach Artea 330 EC, Chefara 330 EC, Menara 410 EC. Mieszanina prochlorazu i propikonazolu jest w preparacie Bumper Super 490 EC, a karbendazym ipropikonazol w Sarfun Pro 187,5 SC. Fungicydy Tern Premium 575 EC, Tilt Turbo 575 EC, Zenit 575 EC oparte są o mieszaninę substancji, fenpropidyny i propikonazolu.

Substancję czynną fenpropimorf w preparacie Corbel 750 EC wykorzystuje się do fazy liścia flagowego Dla tego terminu przeznaczony do stosowania jest także preparat Osiris 65 EC na bazie epoksykonazolu i metkonazolu.

Do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej, kiedy widoczne są pierwsze ości wykorzystać można chlorotalonil i azoksystrobinę w preparacie Diskobol 480 SC.