Objawem porażenia rynchosporiozą zbóż są owalne plamy 1-2 cm długości występujące na liściach i pochwach liściowych. Na początku plamy są niebieskozielone, później w środku żółte, dookoła ciemnobrązowe. Silnie porażone części przedwcześnie zamierają. . Najlepsze warunki do rozwoju rynchosporiozy to wysoka wilgotność i temperatura 10-20°C.

Do walki z rynchosporiozą w pszenicy ozimej po wschodach zarejestrowanych jest 13 różnych substancji czynnych, na których bazuje 20 preparatów handlowych:

 • azoksystrobina - Jay 250 SC
 • chlorotalonil pikoksystrobina - Martens 600 SC
 • chlorotalonil, pikoksystrobina - Plinker 600 SC
 • epoksykonazol - Cortez 125 SC
 • epoksykonazol, krezoksym metylu - Ogam
 • fenpropidyna - Altan 750 EC, Leander 750 EC
 • fenpropimorf - Limero
 • prochloraz - Spector 450 EC
 • prochloraz, tebukonazol, proquinazid - Arbiter 520 EC
 • prochloraz - Atak 450 EC, Golden Prochloraz 450 EC, Medallon 450 EC
 • prochloraz, tebukonazol - Tenore 400 EW, Zafir 400 EW
 • propikonazol, cyprokonazol - Menara 410 EC
 • tebukonazol - Sokolov 250 EW, Sparta 250 EW
 • tiofanat metylowy, epoksykonazol, Dedal 497 SC, Dultreks - Pro 497 SC