Natomiast w roku 2008 przekroczyła 20 tys. t. Najwięcej średnio zużywamy substancji czynnych w uprawach ogrodniczych, takich jak: jabłonie (1,6 kg/ha), pomidory gruntowe (9,6 kg/ha) i wiśnie (7,2 kg/ha). Wielkości zużycia substancji czynnych w kg/ha są dużo mniejsze w uprawach roślin rolniczych i wynoszą: burak cukrowy (2,7), rzepak ozimy (2,2), ziemniaki (1,9), pszenica ozima (1,6), kukurydza (1,2), pszenica jara (0,9), jęczmień jary i pszenżyto (0,7) i żyto (0,4). Jednak ze względu na areał uprawy całkowita masa zastosowanej substancji aktywnej w tonach jest znacznie wyższa w wypadku upraw rolniczych (7196) niż owocowych (1277) i warzywnych (172).

Co ze sprzedażą pestycydów? Z badań wynika, że w latach 2005-2009 największy rynek stanowiły herbicydy, na następnych miejscach są fungicydy, regulatory wzrostu i insektycydy. Co świadczy o tym, ze chwasty stanowiły największy problem polskich upraw. W roku 2009 sprzedaż herbicydów wynosiła w przeliczeniu na substancję aktywną ok. 9500000, fungicydy stanowiły niecałe 6 mln, regulatory 1,5 mln, a insektycydy ok. 1 mln kg substancji aktywnej.