Skuteczne eliminowanie najczęściej występujących chwastów przeprowadza się zazwyczaj od momentu wytworzenia przez rzepak liścieni aż do fazy 5-6 liści właściwych. Ponadto istnieje możliwość bardzo późnego zastosowania herbicydów/graminicydów – praktycznie do końca wegetacji jesiennej (faza 8-9 liści właściwych, a nawet do początku rozwoju pędów bocznych). Jest to możliwe jedynie w momencie wystąpienia bardzo sprzyjających warunków termicznych (ciepły listopad i grudzień). Jak będzie w tym sezonie wegetacyjnym? To się dopiero okaże!

Stulicha psia to jeden z najbardziej uciążliwych chwastów w rzepaku ozimym. Wynika to z jej przynależności botanicznej do tej samej rodziny – kapustowatych
Stulicha psia to jeden z najbardziej uciążliwych chwastów w rzepaku ozimym. Wynika to z jej przynależności botanicznej do tej samej rodziny – kapustowatych

Samosiewy zbóż i inne jednoliścienne

Rzepak ozimy najczęściej wysiewany jest po zbożach kłosowych, stąd też nie dziwi fakt, że samosiewy zbóż, np. pszenicy, traktowane są w uprawie rzepaku jako chwasty jednoliścienne, które należy bezzwłocznie wyeliminować. Ponadto częstym problemem może być placowe występowanie perzu właściwego, miotły zbożowej, wyczyńca polnego czy wiechliny rocznej, które znacznie szybciej rosną i zdecydowanie lepiej radzą sobie w okresie września w porównaniu do młodych roślin rzepaku. Dlatego konieczne jest zwalczanie samosiewów i innych jednoliściennych, najlepiej już w młodocianej fazie rzepaku ozimego.

Zwalczanie samosiewów zbóż oraz chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym jest bardzo prostym zadaniem, gdyż opiera się na wykorzystaniu grupy herbicydów zwanej graminicydami. Jest to zaledwie sześć s.cz., które bardzo skutecznie eliminują gatunki jednoliścienne już od fazy dobrze rozwiniętych liścieni, jednak najczęściej od fazy 2 liści właściwych aż do końca wegetacji jesiennej roślin rzepaku.

 • Propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agenor 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Bosiak 100 EC, Profop 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC);
 • Cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC);
 • Fluazyfop-P butylu (np. Akapit 125 EC, Balatella Forte 150 EC, Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Frequent, Fusilade Forte 150 EC, Privium 125 EC, Rento 150 EC, Tapani 150 EC, Trivko);
 • Chizalofop-P etylu (np. Achiba 05 EC, Agard 100 EC, Buster 100 EC, Darium, Demetris 100 EC, Digator 100 EC, Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Grasser 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC, Labrador 05 EC, Labrador Pro, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Maceta 50, Pantera 040 EC, Pilot 10 EC, Quick 05 EC, Superb 100 EC, Superic 100 EC, Supero 05 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC, Targa Max 10 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC, Trepach, Wizjer 50 EC);
 • Chizalofop-P tefurylu (np. Bagira 040 EC, Panarex 040 EC, Pantera 040 EC, Rango 040 EC);
 • Kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, GramiGuard, Select Super 120 EC, V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC).

Stosując graminicydy, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie, a mianowicie niższe dawki tych środków należy stosować do zwalczania gatunków jednoliściennych rocznych (w tym samosiewów zbóż), natomiast maksymalne zalecane dawki stosuje się jedynie do ograniczania chwastów jednoliściennych wieloletnich, tj. perzu właściwego.

Chwasty dwuliścienne

Niektórzy plantatorzy nie mają problemu z chwastami jednoliściennymi albo jest on na tyle marginalny, że nie decydują się (ze względów ekonomicznych) na zastosowanie żadnych herbicydów na tę grupę chwastów. Natomiast bez wątpienia na większości plantacji istotny problem stanowią gatunki dwuliścienne roczne, a czasami i wieloletnie.

Do najbardziej uciążliwych gatunków należą: chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna, tzw. chwasty rumianowate, dymnica pospolita, bodziszek drobny oraz fiołki. Część z wyżej wymienionych chwastów, np. chaber bławatek, mak polny czy przytulia czepna, to gatunki zimujące. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż ich nieprawidłowe lub nieskuteczne zwalczanie w okresie jesiennym może skutkować tym, że trzeba będzie powtórzyć zabieg herbicydowy wczesną wiosną. Nie zawsze jest to możliwe (niesprzyjające warunki wilgotnościowo-termiczne), a z ekonomicznego punktu widzenia nieefektywne czy wręcz nieuzasadnione. Dlatego najlepiej zastosować zabieg herbicydowy w okresie jesiennym, odpowiednio dobranymi do składu gatunkowego chwastów preparatami jedno-, dwu-, trójskładnikowymi czy nawet czteroskładnikowymi.

Plantatorzy mają do dyspozycji kilka rozwiązań, które skutecznie eliminują w początkowym okresie wzrostu uciążliwe chwasty dwuliścienne. Poniżej kilka przykładów takich s.cz. herbicydów.

 • Chlopyralid (np. Auksendy 300 SL, Chloren 300 SL, Cliophar 300 SL, Cliophar Super, Cleo 300 SL, Faworyt 300 SL, Golden Clopyralid 300 SL, Hoder 300 SL, Kak-Piral 300 SL, Lontrel 300 SL, Major 300 SL, Pro-Sto 300 SL, Songhai 300 SL, Vivendi 300 SL). Herbicydy te można stosować w fazie 4 liści rzepaku ozimego, do momentu osiągnięcia fazy 6 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie 2 liści właściwych do fazy rozety;
 • Bifenoks (np. Fox 480 SC) – można stosować od fazy 4 liści rzepaku ozimego do momentu osiągnięcia fazy 9 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 4 liści;
 • Pikloram (np. Pikas 300 SL, Raldico 300 SL, Zorro 300 SL) – można stosować po wschodach (faza 3 liści) rzepaku ozimego aż do początku rozwoju pędów bocznych, czyli tak naprawdę do końca wegetacji. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie 2-6 liści;
 • Chlopyralid + pikloram (np. Barka 334 SL, Cyklop 334 SL, Gala 334 SL) – można stosować po wschodach rzepaku ozimego, w fazie 3-5 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie 2-6 liści właściwych;
 • Halauksyfen metylu (Arylex) + pikloram (np. Belkar, Mozzar) – można stosować po wschodach rzepaku ozimego, w fazie 2-4 liści oraz w fazie 6-8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie 2-6 liści właściwych;
 • Chlopyralid + pikloram + aminopyralid (np. Astor 360 SL, Blast, Kratos Trio, Mariner 360 SL, Navigator 360 SL) – można stosować po wschodach rzepaku ozimego, w fazie dobrze rozwiniętych liścieni do fazy 3-4 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 4 liści właściwych;
 • Halauksyfen metylu (Arylex) + metazachlor + aminopyralid + pikloram (np. Belkar + Kliper) – można stosować w fazie 2-4 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2-6 liści właściwych.

Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

Najczęściej spotykane zachwaszczenie plantacji rzepaku ozimego składa się z gatunków jednoliściennych (przeważnie jednego, rzadziej z dwóch) oraz z całej gamy dwuliściennych (od kilku do kilkunastu gatunków). Dlatego najczęściej stosowane są herbicydy zawierające s.cz. (jedną, dwie lub trzy), które mają szerokie spektrum działania, ograniczające za jednym razem zarówno gatunki jedno-, jak i dwuliścienne. Poniżej kilka przykładów takich s.cz. herbicydów.

 • Dimetachlor (np. Teridox 500 EC)
  – można stosować zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 4 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie kiełkowania do fazy dobrze wykształconych liścieni. Uwaga: dimetachloru nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym polu, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha;
 • Metazachlor (np. Bantux 500, Butisan 400 SC, Butisan S, Dakota 500 SC, Fuego 500 SC, Macho 500 SC, Metax 500 SC, Metaz 500 SC, Naspar Solo 500, Parsan 500 SC, Rapsan Solo 500 SC, Znachor 500 SC) – można stosować zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 4-6/8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych;
 • Propyzamid (np. Barclay Propyz SC, Kerb 400 SC, Kerb 50 WP, PPZ-400 SC, Prince 400 SC, Prince Duo 400 SC, Propyzaflash SC, TurboPropyz SC)
  – można stosować zaraz po osiągnięciu przez rzepak ozimy fazy 4 liści do momentu osiągnięcia 6 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie wschodów i liścieni oraz w fazie 2 liści właściwych;
 • Metazachlor + chinomerak (np. Butisan Star 416 SC, Butisan Top, Impesco 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Plus, Rapsan Turbo, Tazachmer 500 SC)
  – można stosować po wschodach (faza 2 liści) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 4-8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych;
 • Metazachlor + dimetenamid (np. Butisan Duo 400 SC, Sprinbok Duo, Sprinbok) – można stosować po wschodach (faza 2 liści) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych;
 • Dimetenamid + chinomerak (np. Butisan Mix, Butisan Pro, Solanis, Sotter) – można stosować zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych;
 • Metazachlor + dimetenamid + chinomerak (np. Butisan Avant, Butisan Star Max 500 SE) – można stosować po wschodach (faza 2 liści) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 7 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych;
 • Metazachlor + pikloram + aminopyralid (np. Kliper, Spark) – można stosować po wschodach (faza 1 liścia) rzepaku ozimego do momentu osiągnięcia 3 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych.