• Stonka ziemniaczana jest coraz liczniejsza. Należy przygotować strategię jej zwalczania.
  • Aby zabieg był skuteczny zwracać uwagę musimy na temperatury działania środków chemicznych.
  • Ważną kwestią w jej zwalczaniu jest uwzględnienie powszechnego już zjawiska odporności.

Stonka ziemniaczana pojawiła się w tym sezonie nieco później względem lat ubiegłych. W wielu przypadkach także mniej licznie. Nie oznacza to, że zagrożenia nie ma. Żarłoczne larwy (szczególnie starsze stadia) mogą doprowadzić nawet do gołożerów.

Kiedy zwalczać stonkę ziemniaczaną?

Decyzja zawsze podejmowana jest w zależności od nasilenia szkodnika. Bywały lata, że z powodu licznych pojawów potrzebne było zwalczanie chrząszczy zimowych. Zazwyczaj jednak do zabiegu przystępuje się, gdy większość larw znajduje się w stadiach L2-L3. Decyzja o zabiegu powinna być podejmowana przy uwzględnieniu progu ekonomicznej szkodliwości który wynosi 10 złóż jaj na 10 roślinach lub 15 larw na 1 roślinie.

Czym i jak zwalczać stonkę ziemniaczaną?

Strategia zapobiegania zjawisku odporności. Źródło: IOR-PIB w Poznaniu
Strategia zapobiegania zjawisku odporności. Źródło: IOR-PIB w Poznaniu
Pomimo wielu ubytków substancji czynnych insektycydów do zwalczania stonki ziemniaczanej mamy jeszcze trochę możliwości. Nie oznacza to jednak, że zwalczanie tego szkodnika jest proste. Wręcz przeciwnie, stonka ziemniaczana nabiera coraz silniejsze odporności na dostępne s.cz. Szczególnie na związki z grupy pyretroidów . Wysoką wrażliwość szkodnik wykazuje jeszcze w odniesieniu do fosmetu (grupa fosforoorganiczne). Nie ma jeszcze wykształconej odporność na acetamipryd (neonikotynoidy).Do zwalczania stonki znajdziemy także preparaty oparte na chlorantraniliprol, cyjanotraniliprol, spinosad. Pełną listę znajdziecie w artykule dr Przemysława Strażyńskiego:

Zwracaj uwagę na odporność stonki ziemniaczanej

Najnowsze wyniki na temat odporności stonki ziemniaczanej na dostępne s.cz. zostały zaprezentowane na tegorocznej 61. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Wyniki badań są owocem zespołu naukowców: prof. Paweł Węgorek, dr hab. Joanny Zamojskiej, dr Darii Dworzańskiej, dr Przemysła Strażyński.

Źródło: IOR-PIB w Poznaniu
Źródło: IOR-PIB w Poznaniu

Ważna jest rotacja substancjami czynnymi

Jeśli w sezonie wegetacyjnym musimy wykonać kilka aplikacji, zwracać uwagę powinniśmy na rotację insektycydów. To zapobiegnie dalszemu rozwojowi zjawiska odporności i zwiększy skuteczność zwalczania. Ważną kwestią jest także temperatura powietrza. Pyretroidy stosujemy w temperaturze poniżej 20 st.C. Fosmet oraz acetamipryd można stosować także wyższych temperaturach, bez zwiększonego ryzyka pogorszenia skuteczności zabiegu.