Jedną z nich jest stan fitosanitarny gleby. Chodząc po rzepaczysku łatwo ocenić faktyczny stopień występowania zgnilizny twardzikowej i określić skalę zagrożenia tą chorobą na najbliższe 2-3 lata. Jak rozpoznać, które rośliny uległy porażeniu? O tym w zamieszczonym poniżej filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.