- W trzecim kwartale 2013 roku nasze wyniki osiągnęły stabilny poziom. Wzrost przychodów osiągnęliśmy głównie dzięki wyższym zyskom w segmentach Functional Materials & Solutions oraz Performance Products, a także za sprawą niższych kosztów poniesionych w segmentach oznaczonych jako pozostałe - skomentował dr Kurt Bock, prezes zarządu BASF SE.

W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku EBIT wzrósł o 279 mln euro do sumy niespełna 1,7 mld euro. Zysk przed opodatkowaniem i bez uwzględnienia udziałów mniejszościowych wzrósł o 287 mln euro w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku, osiągając 1,5 mld euro. Zysk netto wzrósł o 171 mln euro do sumy blisko 1,1 mld euro. Zysk na jedną akcję wyniósł 1,20 euro w trzecim kwartale 2013, co stanowi wzrost w porównaniu z kwotą 1,01 euro za ten sam kwartał w roku 2012.

- Nie spodziewamy się poprawy koniunktury w gospodarce światowej w IV kwartale 2013 roku. Sytuacja gospodarcza najprawdopodobniej nadal pozostanie niekorzystna. Prognozujemy nierównomierny rozwój uwarunkowany niepewną sytuacją gospodarczą. Negatywne trendy na rynku walutowym będą miały wpływ na wyniki obrotów i zysków w czwartym kwartale. Pomimo tego w dalszym ciągu dążymy do przekroczenia poziomów sprzedaży i wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych z 2012 roku - powiedział Bock.

Pomimo negatywnych trendów na rynku walutowym, segment Agricultural Solutions odnotował wzrost obrotów. Podobnie jak w ubiegłorocznym trzecim kwartale, obroty w segmencie przekroczyły poziom 1 mld euro. Wolumeny i ceny sprzedaży są wyższe we wszystkich wskaźnikach. Przejęcie firmy Becker Underwood, zakończone w listopadzie 2012 r., również przyczyniło się do wzrostu obrotów. Ze względu na zwiększone wydatki na inwestycje w badania i rozwój, produkcję oraz dystrybucję, EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych w segmencie wyniósł 172 mln euro i osiągnął poziom ubiegłorocznego trzeciego kwartału.