O tym, czy septorioza paskowana liści pszenicy nabierze dużego znaczenia w tym wiosennym sezonie, zadecydują przede wszystkim warunki pogodowe. Niestety, wiele sygnałów dowodzi tego, że problem może okazać się znaczący, dlatego postanowiliśmy raz jeszcze napisać o tej ważnej chorobie liści z informacją dla rolników, aby zwrócili szczególną uwagą na jej zwalczanie w tworzonych programach ochrony.

Wiele informacji na temat septoriozy paskowanej liści znajdziecie w numerze marcowym, w artykule pt. „Zatrzymać rozwój septoriozy” autorstwa dr Joanny Horoszkiewicz oraz prof. Marka Korbasa z IOR-PIB w Poznaniu. W artykule specjaliści zasygnalizowali, że spodziewają się w tym roku większej niż zazwyczaj presji septoriozy paskowanej liści na polach zbóż. Zaznaczyli także, że sprawca Septoria tritici to trudny przeciwnik, dlatego zwalczanie choroby, którą wywołuje, nie należy do zadań łatwych. Omówiona została także biologia sprawcy, który występuje w dwóch stadiach: workowym stadium doskonałym (Mycosphaerella graminicola) i stadium konidialnym (Septoria tritici) (...).