Tematem przewodnim przyszłorocznej sesji będzie ustanowiony rok zdrowia roślin, którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”.

- Głównym przesłaniem rezolucji jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu narodów. W przeddzień oficjalnego otwarcia Sesji, w Centrum Kongresowym Hotelu IOR, odbędzie się forum „Nauka – szkoły rolnicze”, podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez IOR – PIB dla szkół rolniczych pt. „Integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia” – informuje prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR – PIB w Poznaniu.

Tego samego dnia odbędą się też: Forum nasienne, panel dyskusyjny „Nauka – Doradztwo – Praktyka” poświęcony problematyce transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej oraz Forum Młodych Naukowców, podczas którego studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań naukowych. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Kolejne dwa dni 60. Sesji Naukowej odbędą się w hotelu Novotel Poznań Centrum, gdzie pracownicy instytutów naukowych, uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych pracujących dla nauki i rolnictwa wygłoszą referaty oraz zaprezentują postery. Autorzy najciekawszych wystąpień będą mieli możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismach Journal of Plant Protection Research lub Progress in Plant Protection.