Zgnilizna twardzikowa jest chorobą odglebową wywoływaną przez grzyb Sclerotinia sclerotium rzepaku ozimego, jak również warzyw korzeniowych przeznaczonych do długiego składowania. Większość chemicznych środków ochrony roślin przeciwko tej chorobie wykazuję ograniczone działanie w środowisku glebowym.

Do walki z tym patogenem można wykorzystywać jego naturalnego wroga jakim jest grzyb Coniothyrium minitans. Wykazuje on silne działanie nadpasożytnicze wobec sklerocjów zgnilizny twardzikowej. Powoduje ich wyniszczenie i rozpadanie się.

Jedynym zarejestrowanym w Polsce preparatem biologicznym opartym o gatunek grzyba Coniothyrium minitans jest Contans XX. Atutem preparatu w walce ze źródłem infekcji pierwotnej jest efekt kumulowania się substancji aktywnej w glebie. Oznacza to, że wraz z każdą aplikacją Contansu XX, jego skuteczność w ochronie przed zgnilizną twardzikową wzrasta. Preparat wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od warunków pogodowych. Jest sporządzony w formie granul, rozpuszczalnych w wodzie. Do aplikacji mogą służyć konwencjonalne opryskiwacze. Ważne tylko by sprzęt do przeprowadzania zabiegów opryskiwania nie zawierał pozostałości środków ochrony roślin mogących wpłynąć negatywnie na skuteczność działania preparatu.

Nowa praktyka rolnicza stosowana w Holandii i Belgii wskazuje, że największą skuteczność produkt osiąga przy aplikacji powierzchniowej (np. po siewie rośliny uprawnej). Dawka zależna jest od nasilenia występowania sklerocjów w glebie i wynosi: 1-2 kg/ha. Inną metodą praktykowaną coraz częściej w Niemczech jest zastosowanie preparatu Contans XX na resztki pożniwne przedplonu.