Słodyszek już przegryza pąki kwiatowe rzepaku (w tym czasie wyrządza największe straty), bo w południowej i zachodniej Polsce, uprawa ta znajduje się już w tej fazie rozwojowej (rozwój pąków kwiatowych). Rzepak bowiem bardzo szybko nadrobił zaległości zimnej wiosny i szybko poszedł w pęd główny, a następnie pąkuje. Nie wykształcił tym samym pędów bocznych, co odbije się niewątpliwie na jego plonie.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla słodyszka w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50-52) to 1-2 chrząszcze na roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55-59) – 3-5 chrząszczy na roślinie.

Podajemy przykładowe insektycydy do walki z tym szkodnikiem - grupę chemiczną, substancję czynną i przykładowe preparaty (w nawiasie optymalna temperatura skuteczności ich działania):

1. Etyry arylo-propylowe (poniżej 20 st. C)
- etofenproks (np. Trebon 30 EC).

2. Fosfoorganiczne (powyżej 15 st. C)
- cloropiryfos (np. Actipir 480 EC, Chlorop-Pro 480 EC, Dursban 480 EC, Klon 480 EC, Pyrifos 480 EC, Rook 480 EC),
- fosmet (np. Boravi 50 WG),
- malation (np. Fyfanon 440 EW).

3. Pirydyny azometyn (niezależnie od temperatury)
- pimetrozyna (np. Plenum 500 WG).

4. Neonikotynoidy (niezależnie od temperatury)
- acetamipryd (np. Acetamip 20 SP, Apis 200 SP, Kobe 20 SP, Los Ovados 200 SE, Mospilan 20 SP, Zeus 200 SL),
- tiachlopryd (np. Berta 240 OD, Nimfa 240 OD).

5. Oksadiazyny ( temp. 5-25 st. C)
- indoksakarb (np. Avaunt 150 EC, Explicit 150 EC).

6. Pyretroidy (tem. Poniżej 20 st. C)
- alfa-cypermetryna (np. Alfa Cyper 100 EC, Fastac 100 EC, Tak Tak 100 EC),
- cypermetryna (np. Cyperfor 100 EC, Sherpa 100 EC, Superkill 500 EC),
- deltametryna (np. Decis Mega 50 WG, Delta 50 EW, Desha 2,5 SC, Patriot 100 EC),
- esfenwalerat (np. Sumi-Alpha 025 EC),
- lambda-cyhalotryna ( np. Achilles 100 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Nagomi 025 WG, Spadix 100 CS),
- tau-fluwalinat (np. Evure 140 EW, Mavrik Vita 240 EW),
- zeta-cypermetryna (np. Ammo Super 100 EW, Minuet 100 EW).

7. Pyretroidy + fosfoorganiczne (temp. 15-25 st. C)
- cypermetryna + chloropiryfos (np. Daskor 440 EC, Nurelle D 550 EC, Troll 550 EC).

8. Pyretroidy + neonitotynoidy (temp. 10-25 st. C)
- deltametryna + tiachlopryd (np. Proteus 110 OD),
- lambda-cyhalotryna + acetamipryd (np. Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG).