Czas zasadniczych żniw dobiegł końca, ale w rolnictwie nie ma przestojów. Ruszył kolejny sezon, a wraz z nim obok siewów ozimin, również też wykonywanie oprysków chemicznych. Dlatego w ferworze walki przypominamy, jak ważne jest, aby pamiętać o zużytych opakowaniach po środkach ochrony roślin, adiuwantach i produktach biobójczych, o ich recyklingu. W świetle prawa są to tzw. odpady niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Pomaga w tym system zbiórki Polskiego Stowarzyszenia Ochrony roślin, który jest narzędziem w ramach ROP, czyli Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Chodzi o mechanizm ekonomicznej odpowiedzialności za wprowadzane na rynek produkty, aż do momentu, gdy stają się odpadem. Ale rolnik też musi zdawać sobie sprawę, że ma w tej kwestii prawa, ale też i obowiązki.

Branża środków ochrony roślin zbudowała system zbiórki opakowań

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka o obiegu zamkniętym to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych ma realny wpływ na zmniejszenie szkodliwości środowiskowej. Już dziś jedna branża skutecznie wdrożyła system zbiórki produkowanych opakowań.

– Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin już od 18 lat realizuje w imieniu producentów środków ochrony roślin rozszerzoną odpowiedzialność producenta. System Zbiórki PSOR spełnia pro-środowiskowe cele będące podstawą proponowanych regulacji ROP i opiera się na fizycznej zbiórce zużytych opakowań z rynku. System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu, a zatem w pełni realizujące cele ROP. Uważamy, że ramy funkcjonowania Systemu Zbiórki PSOR powinny zostać uwzględnione w planowanej regulacji – mówi portalowi farmer.pl Joanna Tomaszewska z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

System ten został stworzony przez producentów środków ochrony roślin. Jest to bezpłatne i proste narzędzie, które umożliwia rolnikom zwrot opakowań po zużytych tzw. produktach niebezpiecznych. Jak wynika z najnowszych danych Stowarzyszenia, z każdym rokiem masa zebranych opakowań rośnie, a od jego początku, czyli od 18 lat, zostało zebranych ponad 26 tysięcy ton opakowań.

Ważne informacje dla rolnika

O czym musi pamiętać rolnik? Przede wszystkim o tym, żeby zużyte opakowanie po pestycydach było puste i trzykrotnie opłukane. Takowe powinien zwrócić do sklepu, który sprzedaje środki ochrony roślin. Co ważne, nie ma konieczności okazywania paragonu ani innego dowodu zakupu.

Jak informuje PSOR, w praktyce każdy sklep może włączyć się w zbiórkę w ramach Systemu PSOR zgłaszając się online poprzez formularz na stronie www.systempsor.pl lub telefonicznie. Sklep otrzymuje od Systemu pakiet startowy, worki do gromadzenia opakowań, plakaty, broszury i umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów po substancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży, a zebrane opakowania są poddawane procesowi odzysku i recyklingu.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin na rynek, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy i sklepy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.