• "Musimy zmierzyć się z faktem, iż skończyły się czasy środków ochrony roślin o skuteczności 90-100 proc.", powiedział dr hab. Łukasz Sobiech podczas swojego wystąpienia.
  • Ograniczenia w palecie dostępnych środków ochrony roślin mogą potęgować problem odporności chwastów.
  • Zdaniem prelegenta potencjał zwiększenia skuteczności zabiegów ochrony roślin tkwi w poprawie warunków wykonywania zabiegu.

Swoje przemówienie prelegent rozpoczął od przypomnienia kwestii, która od kilku sezonów martwi rolników - fakt kurczącego się asortymentu środków ochrony roślin. W 2022 r. ma być ich o ponad 300 mniej niż w tym roku. Docelowo, biorąc pod uwagę wszystkie planowane wycofania substancji czynnych, zarejestrowanych pestycydów pozostanie ok. 1300.

Dr hab. Łukasz Sobiech podkreślił, iż cały czas prowadzone są prace nad nowymi rozwiązaniami, nie wiadomo jednak, czy skutecznie zapełnią one luki po dotychczasowych, a obecnie wycofywanych środkach. Prelegent zwrócił również uwagę, iż nowe substancje czynne będą dedykowane przede wszystkim do jesiennej ochrony herbicydowej.

źródło: wykład dr. hab. Łukasza Sobiecha
źródło: wykład dr. hab. Łukasza Sobiecha

Nie czekać z herbicydem do wiosny

Jednocześnie coraz częstszym problemem w zakresie produkcji roślinnej jest postępująca odporność agrofagów na środki ochrony roślin.

Według doktora Sobiecha szczególnym zagrożeniem dla producentów zbóż jest występowanie biotypów odpornych miotły zbożowej i chabra bławatka. Zdaniem eksperta największym błędem w zwalczaniu chwastów w łanach zbóż jest niestosowanie rozwiązań jesiennych i stosowanie herbicydów dopiero wiosną, gdy zakres możliwych do wykorzystania substancji czynnych jest ograniczony.

Producenci zbóż boleśnie odczują także wycofywanie substancji czynnych fungicydów - m.in. tiofanatu metylu, fenpropimorfu, mankozebu, epoksykonazolu czy prochlorazu.

źródło: wykład dr. hab. Łukasza Sobiecha
źródło: wykład dr. hab. Łukasza Sobiecha

Niewesołe perspektywy dla producentów rzepaku

Dla plantatorów rzepaku ozimego alarmująca jest rosnąca odporność szkodników na substancje czynne insektycydów. Problem dotyczy przede wszystkim uodparniania się się szkodników na pyretroidy, zwłaszcza w przypadku słodyszka rzepakowego i mszycy brzoskwiniowej. Tak wysokiej odporności na substancje czynne nie stwierdza się u chowacza podobnika, choć w ciągu ostatnich kilku lat wrażliwość tego szkodnika na insektycydy zmalała.

Przewidywane są również wycofania kolejnych substancji czynnych insektycydów zarejestrowanych w rzepaku. Ten scenariusz grozi rozpowszechnieniem "monokultur acetamiprydu", co doprowadzi do kolejnych uodpornień.

- Jeżeli rolnikom nie zostaną dostarczone nowe rozwiązania w zakresie ochrony insektycydowej rzepaku, może dojść do drastycznego ograniczenia skali jego produkcji - powiedział dr hab. Łukasz Sobiech.

Jakie perspektywy dla kukurydzy?

Według prelegenta producenci kukurydzy będą mierzyć się nie tylko z problemem chwastów uciążliwych (bodziszki, rdesty, bylica pospolita, skrzyp polny) oraz odpornych (chwasty prosowate), ale również coraz bardziej ograniczanymi możliwościami ich zwalczania, wynikającymi z wycofań środków ochrony z rynku. Tak stało się z bromoksynilem, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość pendimetaliny, s-metolachloru, 2,4-D, terbutyloazyny i glifosatu.

Prelegent podkreślił, iż dążenie do ograniczenia herbicydów stosowanych doglebowo może wymusić zastąpienie jednego, wygodnego zabiegu chwastobójczego sekwencją aplikacji powschodowych.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań

Zdaniem eksperta, by zwiększyć skuteczność stosowanych środków ochrony roślin, a jednocześnie uniknąć zjawiska odporności agrofagów, konieczne jest wdrożenie odpowiedniej strategii. Niezbędne mogą stać się w tym zakresie najnowsze technologiczne rozwiązania, pozwalające na wykonywanie zabiegów punktowych, hodowla roślin uprawnych odpornych na herbicydy (np. rzepak Clearfield, buraki Conviso Smart), wykonywanie zabiegów ochrony w dogodnych warunkach meteorologicznych oraz zachowanie odpowiedniej kolejności tworzenia mieszanin zbiornikowych.

źródło: wykład dr. hab. Łukasza Sobiecha
źródło: wykład dr. hab. Łukasza Sobiecha

Zachęcamy do obejrzenia całego wykładu dr hab. Łukasza Sobiecha: