W fazie, kiedy wykonuje się zabieg T-1, można stosować niektóre środki, których używa się jako regulatorów wzrostu, najczęściej wykonuje się zabiegi tymi środkami, aby usztywnić lub pogrubić źdźbło. Dzięki temu można zapobiegać wyleganiu zbóż.

Substancje czynne, które działają jako regulatory, to najczęściej: CCC, trineksapak etylu, proheksadion wapnia, chlorek chloromekwatu, etefon. W etykietach produktów sklasyfikowanych jako regulatory zbóż można znaleźć dość szerokie okno wykonywania tego typu zabiegu, jednak optymalny termin przypada właśnie na fazę BBCH 31.

To właśnie skrócenie tego międzywęźla znacznie wzmacnia konstrukcję całej rośliny. Oczywiście, bardzo ważne są warunki meteorologiczne panujące w tym okresie. Zwrócić uwagę należy na temperaturę powietrza i poziom nasłonecznienia.

Niektóre z retardantów można stosować, gdy temperatura przekroczy 5°C. Jednak aby zabieg był skuteczny, powinien zostać wykonany w temperaturze co najmniej 7-8°C. Dla większość substancji optymalną temperaturą jest 12°C i aby działanie było skuteczne, warto zabieg wykonać w słoneczny dzień. W zależności od oczekiwań znajdziemy zalecenia mówiące o stosowaniu dawki jednorazowej lub o dzieleniu dawek.

Przy tworzeniu mieszanin, zwłaszcza gdy jest to mieszanina składająca się z trzech lub większej liczby środków ochrony roślin lub agrochemikaliów, należy zachować zdrowy rozsądek, ponieważ można spowodować, że mieszanina taka zadziała fitotoksycznie na chroniony gatunek zboża. Nieumiejętne tworzenie mieszaniny obniżyć może skuteczność jej działania.

Fragment artykułu „Gdy zboże strzela w źdźbło” autorstwa prof. Marka Korbasa z IOR-BIP w Poznaniu, który ukazał się w kwietniowym wydaniu Farmera