Wylegnięcie łanu zboża powoduje zmniejszenie jakości ziarna. Na skutek wilgoci w kłosie może ono np. zacząć przerastać, lub też może dojść do infekcji chorobami grzybowymi i ich rozprzestrzeniania. Zboże wylegając staje się trudne do zbioru, a niekiedy wręcz niemożliwe, co niewątpliwie najbardziej wpływa na ilość plonu.

Wyleganie najczęściej spotykane jest przy zbyt dużej obsadzie na jednostce powierzchni, gdzie rośliny pną się w górę konkurując o światło. Wpływa na nie też jednostronne, wysokie nawożenie azotem i deficyt potasu. Może być skutkiem ulewnych deszczy, zwłaszcza połączonych z silnym wiatrem i chorób podstawy źdźbła, bądź też uprawa odmiany na nie podatnej.

Do profilaktyki należy stosowanie odpowiedniej technologii uprawy, dobór odmiany o zwiększonej odporności na wyleganie (krótkie, mocne źdźbło), czy stosowanie retardantów (regulatorów wzrostu).
Działanie retardantów przede wszystkim polega na skróceniu źdźbła, przy czym jest ono zależne od gatunku zboża, stosowanego środka i fazy rozwojowej, w której został on zaaplikowany. Używając ich wpływamy też na wzmocnienie samego źdźbła. Pod wpływem regulatorów wzrostu zwiększa się jego średnica i grubość ścianek rośliny. Regulatory wzrostu mają również korzystne działanie na system korzeniowy i intensywność fotosyntezy.

Oprysk retardantami możemy prowadzić od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 31), kiedy kolanko jest w odległości około 1 cm od węzła krzewienia. W tym czasie rośliny powinny mieć około 15-20 cm wysokości. O skuteczności działania decyduje nie tylko wysokość dawki, lecz też przebieg warunków pogody.

Według danych z MRiRW zarejestrowanych jest wiele preparatów. Przykładowe retardanty i ich podział w zależności od substancji aktywnej:

Chlorek chloromekwatu:
ADJUST SL, Agriguard Chlormequat 750 SL, Antywylegacz Płynny 675 SL, Antywylegacz Płynny 725 SL, C-Kwat Gold 720 SL, CCC 720 SL, Cekwat 750 SL, Golden C-Kwat 720 SL, Manipulator SL, Reduktor 750 SL, Regulator 620 SL, Stabilan 750 SL

Etefon:
Agrostym 480 SL, Cerone 480 SL, Etefo 480 SL, Pro - Tefon 480 SL, Retar 480 SL
Trineksapak etylu:
Golden Trinexs 250 EC, Moddus 250 EC, Optimus 175 EC, Proteg 250 EC