Wczesną wiosną dorosłe samice pobudzone wzrastającą temperaturą do aktywności, po dokonaniu żeru uzupełniającego najczęściej na najmłodszych liściach zbóż składają jaja (około 200-300). Po 2 -3 tygodniach od złożenia jaj wylęgają się larwy szkodnika.

Pewną rolę w ograniczeniu liczebności jaj i larw skrzypionek odgrywają wrogowie naturalni, np. biedronki. Natomiast larwy i poczwarki mogą być niszczone także przez niektóre grzyby pasożytnicze. Jaja skrzypionki mogą być też zmyte z powierzchni liści przez gwałtowny, ulewny deszcz, który wystąpi w tym okresie.

Żerowanie larw bywa groźne i może powodować poważne uszkodzenia aparatu asymilacyjnego liści - przede wszystkim flagowych i podflagowych, mających decydujący wpływ na tworzenie plonu i suchej masy ziarna.

Zachęcamy wiec, by rozpocząć niebawem monitoring swoich zbóż pod kątem występowania tego szkodnika. Przypominamy, że progi ekonomicznej szkodliwości to: 1-1,5 larwy na jednym źdźble: jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Do zwalczania larw skrzypionek zarejestrowanych aktualnie jest wiele preparatów. Duża ich część oparta jest o następujące substancje aktywne: cypermetryna, alfa- cypermetryna, beta - cyflutryna, zeta-cypermetryna, dimetoat, deltametryna, chloropiryfos.