W uprawach zbóż występują skrzypionki, ich pojaw stwierdzono już wcześniej bo w końcu kwietnia br. Na liściach widoczne są jaja złożone przez chrząszcza, jak i osobniki dorosłe. Warto lustrować swoje plantacje bowiem chrząszcze giną po złożeniu jaj, tak więc trzeba przyglądać się zarówno roślinom pod względem występowania dorosłych chrząszczy, ale także liściom gdzie skrzypionki składają jaja.

Chrząszcze nadgryzają liście zbóż i mogą być roznosicielami wirusów powodujących choroby. Stadium najbardziej szkodliwym są larwy, w wyniku żerowania larw obserwuje się powstawanie białych plam i podłużnych, smugowatych dziurek na liściach. Przy masowych ich pojawach całe liście są pozbawione miękiszu i zbielałe.

Jeśli skrzypionki w zbożach stwierdzono wcześniej to już w tej chwili widoczne są larwy. Sygnalizuje ich pojaw także IOR, przy czym wskazuje iż próg szkodliwości w tym momencie nie został jeszcze przekroczony. W zależności od przebiegu pogody będzie można obserwować tempo wylęgu larw, próg szkodliwości dla tego szkodnika wynosi dla zbóż ozimych 1-1,5 larwy na jednym źdźble.

Do walki ze skrzypionkami wykorzystać można środki z grupy chemicznej pyretroidów i fosforoorganicznych.