Różnice w zdaniach na temat progu szkodliwości tej choroby są znaczące. Bezdyskusyjne natomiast pozostaje, że patogen ten wpływa ujemnie na kondycję rośliny i na plonowanie. Septorioza paskowana liści występuje głównie w pszenicy powodując m.in. porażenia liści flagowych, które mają istotny wpływ na tworzenie i kształtowanie plonu, natomiast septorioza plew porażając kłos powoduje zmniejszenie masy tysiąca ziaren. Produktem, który skutecznie zwalcza mączniaka, rdze, septoriozy jak również szereg innych patogenów występujących w uprawach zbożowych jest MenaraŸ 410 EC, nowość firmy Syngenta.

Fungicyd doskonale dopasowany do potrzeb

Od roku 2013 Syngenta poszerzyła swoje portfolio o nową propozycję fungicydową, jaką jest właśnie Menara 410 EC. Fungicyd do ochrony górnych liści i kłosa oparty jest na dwóch substancjach triazolowych, co czyni go działającym zapobiegawczo jak i interwencyjnie. Menara w swoim składzie i dawce jest propozycją największej ilości substancji triazolowych aplikowanych na hektar. Było to możliwe do uzyskania na podstawie wyjątkowej selektywności jednej z substancji. Druga z nich wyróżnia się z kolei największą mobilnością w roślinie, co czyni produkt najbardziej interwencyjnym spośród dostępnych na rynku. Ma to szczególne znaczenie w zwalczaniu chorób charakteryzujących się rozwojem ukrytym bez widocznych objawów na zewnątrz. Stosując produkt Menara mamy pewność, że dalszy rozwój choroby jest zatrzymany natychmiast po aplikacji produktu. Szerokie spektrum zwalczanych chorób sprawia, że produkt może być stosowany w zwalczaniu właściwie wszystkich gatunków patogenów grzybowych, a możliwość zastosowania we wszystkich gatunkach uprawnych czyni go uniwersalnym. Dla tych, dla których celem jest maksymalizacja plonowania, Menara jest oferowana jako komponent mieszaniny z preparatem OlympusŸ 480 SC. Zawarta w Olympus azoksystrobina jest uznaną substancją pozytywnie wpływającą na plon. Zmiany procesów fizjologicznych, które zachodzą w roślinie po zastosowaniu Olympus, takie jak: lepsze wykorzystanie wody i rozpuszczonych w niej składników pokarmowych, większa odporność na stresy, a w wyniku tego dłużej utrzymująca się aktywność aparatu asymilacyjnego widoczna poprzez dłużej utrzymującą się zieloność łanu o kilka dni zwiększa plonowanie. Korzyści są tym większe, im wcześniej jest możliwe zastosowanie produktu. Wcześniejsza aplikacja z kolei możliwa jest dzięki długotrwałemu zabezpieczeniu przed powtórnymi infekcjami chorobotwórczymi. Jeszcze raz warto więc podkreślić, że Menara doskonale chroni rośliny zwalczając wszystkie patogeny zbożowe, zaś w połączeniu z Olympus znacząco podnosi plonowanie plantacji zbóż.