Ubywa substancji czynnych środków ochrony roślin z rejestru dopuszczonych do stosowania. Ograniczenie liczby substancji czynnych herbicydów stosowanych w ochronie buraków cukrowych oznacza zwiększoną konkurencję ze strony chwastów i trudności w odchwaszczaniu uprawy. Niemożliwością jest ręczne odchwaszczanie plantacji wielkoobszarowych, a mechaniczne odchwaszczanie przy pomocy specjalistycznego sprzętu nie jest jeszcze szeroko dostępne. Taki sprzęt wciąż znajduje się w fazie konstruowania i testowania.

Producenci środków ochrony roślin szukają rozwiązań, które w dobie malejącej dostępności do substancji czynnych herbicydów mają pomóc w ochronie buraka cukrowego przed zachwaszczeniem. Firma Agromix tylko w tym roku sprawdza blisko 200 rożnych kombinacji w ochronie roślin, w tym także z herbicydami w buraku cukrowym. Część z nich jest kontynuacją doświadczeń z lat wcześniejszych, inne stanowią nowe rozwiązania.

Sprawdzana jest np. skuteczność odchwaszczanie z dodatkiem adiuwantu do herbicydów stosowanych w różnych dawkach. Analizie poddawane są różne kombinacje, np. Powertwin 400 SC + Goltix 700 + adiuwant Atpolan BIO 80 EC i Powertwin 400 SC + Goltix 700 + adiuwant Slippa. Sprawdzane są też rozwiązania z adiuwantami, które są w fazie testowania.

W ubiegłym roku badań, które prowadzone są na polach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dodatek adiuwantu Atpolan BIO 80 EC (skład: ester metylowy kwasów oleju rzepakowego, surfaktant, bufor pH) spowodował znaczny wzrost skuteczności herbicydów podczas suszy, przewyższając pełną dawkę herbicydów. W tym roku doświadczenia są kontynuowane. Wyniki mają pokazać, czy skuteczność odchwaszczania można poprawić, stosując adiuwant przy zmniejszonej dawce herbicydu.