Baza programu doglebowego odchwaszczania rzepaku ozimego nie uległa ostatnio większym zmianom. Niestety, nie zarejestrowano nowych substancji czynnych. Nie oznacza to jednak, że w zaleceniach nie ma żadnych nowości. Znane substancje czynne są rejestrowane w dotąd niezalecanych kombinacjach oraz w zmienionych, na ogół, poszerzonych terminach stosowania.

Sama idea zwalczania chwastów od lat pozostaje taka sama. Zabiegi jesienne, w tym przedwschodowe, nadal są uważane za podstawowe.

Eliminacja chwastów, zwłaszcza zimujących już w pierwszym okresie wegetacji, zwalcza konkurencję i zwiększa szansę na przezimowanie plantacji. Jeżeli w trakcie siewu i tuż po jego wykonaniu istnieją odpowiednie warunki glebowe, umożliwiające zaktywizowanie się substancji czynnych działających doglebowo - należy tę sytuację wykorzystać.

DZIAŁANIE W POJEDYNKĘ

Do największych "solistów" bez wątpienia należą chlomazon i metazachlor (tabela 1.). Pierwszy jest znany przede wszystkim z preparatu Command i późniejszych jego odpowiedników. Zaletą preparatu jest jego stosunkowo niska cena i wysoka skuteczność w zwalczaniu często występującej na stanowiskach tej uprawy, zimującej przytuli czepnej.

Preparat również niszczy takie gatunki jak: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny (obecnie farbownik), poziewnik szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne. Z drugiej strony chlomazon charakteryzuje się specyficznym działaniem objawiającym się bieleniem lub żółknięciem liści rzepaku. Objaw ten związany jest z czasowym rozkładem chlorofilu.

Jedni uważają to za symptom działania, inni wręcz za uszkodzenia. Rzepak z tym typowym działaniem dobrze sobie radzi i jeszcze w okresie jesiennym regeneruje się, wracając do "pełnej" barwy zielonej, czyli do optymalnych warunków asymilacji. Proces ten wymaga czasu i dobrych warunków do wzrostu. Dlatego preparatów zawierających chlomazon nie zaleca się stosować na plantacjach sianych z opóźnieniem, a zwłaszcza gdy dodatkowo prognozy pogody przewidują ochłodzenie.

Metazachlor jest jeszcze liczniej reprezentowany niż chlomazon.

Jest substancją czynną o większym zakresie zwalczanych chwastów. Należą do nich głównie: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdestówka powojowa, rumianek pospolity, skrytek polny i starzec zwyczajny. Z kolei zaletą tego związku jest możliwość wykorzystania go do zabiegów nalistnych. W przypadku nagłej zmiany pogody, po zakupie środków zawierających metazachlor, można je wykorzystać do wczesnych zabiegów powschodowych.

Obie substancje można stosować łącznie w formie mieszanin fabrycznych bądź zbiornikowych. Uzyskuje się w ten sposób szerszy zakres zwalczanych chwastów. Zmniejszony udział w mieszaninach chlomazonu również może spowodować bielenie, ale objaw ten jest znacznie słabszy. Mieszanina ta to jeden z wielu przykładów stosowania dwóch substancji czynnych zalecanych w rzepaku.

DUETY

Kombinacje dwuskładnikowe to norma w ochronie rzepaku przed zachwaszczeniem. Znany napropamid (Devrinol 450 SC) to jedyny herbicyd wymagający zastosowania przedsiewnego i następnie wymieszania go z glebą. Należy do jednych z bardziej skutecznych w zwalczaniu gatunków kapustowatych. Jest równocześnie komponentem mieszanin. Najczęściej jest zalecany z omówionym chlomazonem. Stosowany łącznie nie wymaga mieszania z glebą.

Stąd należy zwrócić szczególną uwagę na niektóre błędne zalecenia dotyczące mieszanin zbiornikowych. W niektórych etykietach herbicydów, zwłaszcza starszych, zawierających chlomazon takie zalecenia istnieją. Wykonanie uprawy mechanicznej po zastosowaniu chlomazonu znacznie obniża jego skuteczność, dlatego mimo napotkania takich zaleceń, mieszaninę chlomazon + napropamid należy zawsze stosować po siewie bez mieszania ich z glebą! Zdecydowanie mniej popularnymi herbicydami są preparaty zawierające petoksamid. Charakteryzują się stosunkowo małym zakresem zwalczanych gatunków chwastów. W etykiecie wymieniona jest zaledwie gwiazdnica pospolita i miotła zbożowa, co akurat w przypadku rzepaku jest mało przydatne. Zakres tej substancji czynnej jest nieco szerszy, co można sprawdzić w etykietach tej samej substancji czynnej, ale zalecanej w kukurydzy (blekot pospolity, bodziszek drobny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny). Nic w tym dziwnego, że większą popularnością cieszy się mieszanina z udziałem także chlomazonu.

Kolejny przykład to dimetachlor, podstawowy składnik preparatu Teridox 500 SC.

Również i ta substancja czynna jest zalecana bezpośrednio po siewie łącznie z chlomazonem w formie mieszanin fabrycznych i zbiornikowych. Terminowym przykładem poszerzenia okresu stosowania jest stosunkowo nowy herbicyd Brasan 540 SC. Ten środek mimo identycznego składu (inne proporcje) jest zalecany aż do momentu przedostawania się liścieni rzepaku na powierzchnię gleby.

TERCETY

W celu osiągnięcia zniszczenia jak najszerszej palety chwastów coraz częściej zalecane są mieszaniny trójskładnikowe. W skład takich mieszanin wchodzą dwie substancje czynne, które są wyłącznie komponentami. Jest to chinomerak i dimetanamid-P, które w różnych konfiguracjach są stosowane łącznie z metazachlorem.

Jest to linia "rozbudowanych Butisanów" i ich odpowiedników.

Termin stosowania tych mieszanin, w trakcie upływu czasu, ciągle ulega poszerzeniu. Początkowo tego typu preparaty były zalecane wyłącznie bezpośrednio po siewie (do 3 dni).

Prowadzone badania wykazały, że można je również stosować w granicach 4 do 7 dni po siewie bez względu na fazę kiełkujących nasion. Kolejne doświadczenia wykazały możliwość wykonania zabiegu nawet w momencie przedostawania się liścieni rzepaku na powierzchnię gleby. Selektywność ich jest tak znaczna, że są rejestrowane nawet po wschodach rzepaku, ale to już strefa zabiegów nalistnych.

Nie można pominąć również innej mieszaniny doglebowej, którą jest Colzor Trio 405 EC. W skład preparatu wchodzą chlomazon, dimetachlor i napropamid. Aktualnie brak w oficjalnych zaleceniach mieszaniny tego preparatu ze środkiem Teridox 500 EC, czyli z dodatkową ilością dimetachloru.

Mieszanina ta była bardzo skuteczna w przypadku stanowisk zagrożonych jasnotami, rumianami i rumiankami i do tej pory jest przez plantatorów stosowana.

Pozostaje wybór odpowiedniego preparatu.

Należy przyznać, że mieszaniny trójskładnikowe można stosować niemalże "w ciemno".

Szeroki zakres zwalczanych przez nie chwastów praktycznie gwarantuje czyste pole bez względu na typ zachwaszczenia.

PRAKTYCZNY TEST

W pozostałych przypadkach warto zainteresować się spodziewanym zachwaszczeniem.

Warto zapoznać się z historią pola lub jeżeli między zakończeniem upraw a siewem jest nieco czasu, wykonać praktyczny test. Polega on na rozłożeniu przezroczystej folii, którą należy na brzegach obciążyć kamieniami lub przysypać ziemią. Po upływie maksimum tygodnia w tych warunkach powinny wzejść chwasty, które w fazie siewek można rozpoznać i do ich zniszczenia dobrać odpowiedni preparat o jednej lub dwóch substancjach czynnych.

 

Artykuł ukazał się w sierpniowym numerze miesięcznika "Farmer"