Uprawom zbóż zagraża szereg patogenów chorobotwórczych, w tym cała grupa wywołująca tzw. choroby podsuszkowe - atakujące podstawę źdźbła. Są to przede wszystkim grzyby z rodzaju:

Fusarium - występują najczęściej i wywołują fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni;

Oculimacula - powodują łamliwość źdźbła zbóż i traw prowadzącą do wylegania;

Rhizoctonia cerealis - wywołują ostrą plamistość oczkową.

Biorąc pod uwagę zagrożenia podsuszkami i konieczność stosowania zabiegów fungicydowych, zespół naukowców w składzie: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Katarzyna Pieczul, mgr Ilona Świerczyńska, mgr Agnieszka Perek z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zbadał polową skuteczność fungicydów z różnych grup chemicznych wykorzystywanych w ochronie podstawy źdźbła pszenicy ozimej. Zespół wyniki opublikował w kwartalniku "Postępy Ochrony Roślin" nr 59 (1) w 2019 r.

Naukowcy przeprowadzili czteroletnie doświadczenie w pszenicy ozimej odmiany Bogatka. Materiał siewny w pierwszych dwóch latach był zaprawiony zaprawą nasienną Vitavax 200 FS, a w kolejnych dwóch - Kinto Duo 080 FS.

SPRAWDZANE FUNGICYDY

Zabieg ochrony przeprowadzono w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31). Sprawdzano osiem fungicydów, które stosowano w dawkach zalecanych przez producenta.

Dla oceny skuteczności zabiegu w fazie mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 75) z poszczególnych obiektów naukowcy pobierali 100 źdźbeł (4×25 z poletka), które zostały poddane dalszym analizom. Kontrolę stanowiła kombinacja, w której nie zastosowano zabiegu ochrony roślin przed patogenami.

ZRÓŻNICOWANA SKUTECZNOŚĆ

Naukowcy stwierdzili, że zwiększoną skuteczność w zwalczaniu fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni wykazał Alert 375 SE (w 2. i 4. roku doświadczenia, obecnie wycofany z rejestru), następnie Capalo 337,5 SE (w 1. roku) i Duett Ultra 497 SC (w 2. roku). Najsłabiej działał Yamato 303 SE. Żaden z badanych fungicydów nie ograniczał nasilenia objawów fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni w stopniu zadowalającym. W zwalczaniu łamliwości źdźbła zbóż i traw najwyższą skuteczność wykazał fungicyd Mirage 450 EC, a najsłabszą - Capitan 250 EW (obecnie wycofany z rejestru). Środki o zwiększonej skuteczności w odniesieniu do jednego patogenu nie wykazywały jednocześnie skuteczności w stosunku do pozostałych występujących sprawców chorób, przez co naukowcy stwierdzili zróżnicowaną skuteczność fungicydów.