Informacje o zagrożeniach pochodzą z 24 punktów pomiarowych, równomiernie rozmieszczonych na terenie całej Polski. Komunikaty są dostępne na stronie internetowej Infopole. Alerty można także śledzić za pomocą urządzeń mobilnych. Wówczas wystarczy stosowną aplikacji mobilną pobrać na telefon, smartfon lub tablet i wybrać lokalizację (podać kod pocztowy), dla której chcemy otrzymywać komunikaty.

Komunikaty Infopole publikowane są co tydzień w każdy piątek. Zawierają one informacje o zagrożeniu wystąpienia agrofagów, alerty o konieczności wykonania zabiegu, wskazówki dotyczące optymalnego terminu wykonania zabiegu oraz firmowe propozycje chemicznej ochrony plantacji.