Chrząszcze tego połyskującego szkodnika przegryzają pąki kwiatowe rzepaku i składają do nich jaja. Tak uszkodzone pąki zamierają i opadają, generując duże straty w plonie nasion. W zależności od fazy rozwojowej rzepaku, za próg szkodliwości słodyszka rzepakowego przyjmuje się: 1 chrząszcz na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu lub 3-5 owadów w fazie luźnego kwiatostanu.

Przyjmuje się, że słodyszek rzepakowy, mimo iż groźny w obu formach rzepaku - zarówno ozimej, jak i jarej - większe szkody może wyrządzić w rzepaku jarym. Szczególnie duże straty przynosi żerowanie tego szkodnika w fazie zielonego pąka, gdy pąki znajdują się blisko siebie, dzięki czemu chrząszczom łatwo jest się przemieszczać. W tej chwili mamy do czynienia z masowym pojawem tego szkodnika i na większości plantacji został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, co oznacza, że należy niezwłocznie przystąpić do zabiegu insektycydowego.

Czym zwalczać słodyszka rzepakowego w rzepaku jarym?

Jak podaje ministerialna wyszukiwarka środków ochrony roślin, w tym sezonie wegetacyjnym do wyboru mamy 33 preparaty dedykowane do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawach rzepaku jarego. Substancje czynne tych środków należą do grup chemicznych: pyretroidów, neonikotynoidów i związków fosforoorganicznych. Najwięcej zawiera w składzie cypermetrynę jako substancję czynną, w etykietach pojawiają się również deltametryna, alfa-cypermetryna, tau-fluwalinat, acetamipryd, gamma-cyhalotryna oraz fosmet. Zdecydowana większość tych insektycydów może być stosowana do fazy żółtego pąka rzepaku (BBCH 59).

Pamiętaj o powszechnej odporności

Wybierając środek do zwalczania słodyszka rzepakowego, należy zwrócić uwagę na ważny aspekt, jakim jest odporność tego szkodnika na substancje czynne insektycydów. Z roku na rok rośnie odporność słodyszka na substancje czynne z grupy pyretroidów. Pożądanych skutków może nie odnieść zatem stosowanie insektycydów zawierających deltametrynę, cypermetrynę czy alfa-cypermetrynę (dla której niedawno Komisja Europejska wycofała zatwierdzenie). Jeżeli jednak koniecznie chcemy użyć pyretroidów, lepiej zaopatrzyć się w środek zawierający tau-fluwalinat, na który słodyszek wykazuje niższy poziom odporności niż w przypadku pozostałych substancji z tej grupy. Dobrym wyborem będą insektycydy na bazie fosmetu bądź acetamiprydu.

Mimo, iż rzepak jary jeszcze nie kwitnie, należy zwrócić uwagę na obecność owadów zapylających w okolicy plantacji i wstrzymać się z wykonaniem oprysku do zakończenia oblotu pszczół.