Uszkodzenia powodowane przez słodyszka rzepakowego we wczesnych fazach pąkowania rzepaku przekładają się na najwyższe straty w plonie. Na skutek żerowania szkodnika w pąkach kwiatowych mogą występować problemy z zakwitaniem rzepaku. Późniejsze żerowanie, kiedy rzepak kwitnie to przede wszystkim mniej pyłku dla zapylaczy.

Na początek kwietnia i cały miesiąc synoptycy przewidują temperatury powyżej 10°C. Przy słonecznej pogodzie trzeba liczyć się ze wzmożona aktywnością szkodników, także słodyszka rzepakowego. Dlatego nieodzowny jest monitoring upraw, tj. obecność żółtych naczyń na polach. Ta prosta metoda pozwala określić występowanie szkodników w plantacjach, żeby przysłowiowo nie przespać właściwego momentu zastosowania ochrony insektycydem. Próg ekonomicznej szkodliwości dla słodyszka rzepakowego w fazie zwartego kwiatostanu to 1 chrząszcz na roślinie

W tej chwili w uprawach, na poboczach kwitną chwasty: mlecze, maruna bezwonna, przetaczniki, gwiazdnica pospolita, fiołki polne. Czas kwitnienia chwastów oznacza moment zwalczania słodyszka rzepakowego. Kwitnące chwasty przyciągają owady zapylające, dlatego zawsze przy doborze insektycydu każdorazowa konieczne jest zwrócenie uwagi na toksyczność preparatu, jego okres prewencji oraz przeprowadzenie zabiegu po oblocie pszczół.

Dobierając preparaty do zwalczania słodyszka rzepakowego trzeba zwrócić uwagę na panującą temperaturę. Pyretroidy stosuje się, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 20°C. Po preparaty z tej grupy sięga się, gdy noce są jeszcze chłodne i przy umiarkowanym ataku szkodnika, tj. 3-9 osobników na roślinie.

Jeśli temperatury wzrosną powyżej 15°C wówczas stosuje się insektycydy z grupy fosforoorganicznych. Do tej grupy należy substancja czynna chloropiryfos, dla której termin stosowania mija 16.04.br. i w pierwszej kolejności należy zużyć jej zapasy. Mieszaniny pyretriodów i związków fosforoorganicznych działają najlepiej w temperaturze 15-25°C.

Przy doborze insektycydu istotna jest też wrażliwość szkodnika na substancję czynną. Im jest większa, tym zachodzi mniejsze prawdopodobieństwo nabycia odporności przez słodyszka rzepakowego w kolejnym pokoleniu. Słodyszek jest słabo odporny na tau-fluwalinat (pyretriod), acetamipryd i średnio na tiachlopryd (neonikotynoidy). Te substancje czynne niszczą także chowacze.