Nad Usprawnieniem sposobu stosowania szczepionki zawierającej bakterie Bradyrhizobium japonicum oraz określeniem wpływu zapraw fungicydowych na skuteczność działania tej szczepionki pracują Politechnika Poznańska i Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy.

W badaniach sprawdzono dostępne fabryczne zaprawy fungicydowe: Vitavax 20 FS i Zaprawa Nasienna T i stwierdzono, że nie zmniejszają aktywności bakterii brodawkowych.

W zadanie projektu wpisują się prace nad zmodyfikowanymi pestycydami, które odpowiadają kryterium tzw. zielonej chemii, mają istotne właściwości fizykochemicznych, np. ciecze jonowe praktycznie nie parują. Celem jest wytypowanie cieczy jonowych, które nie zmniejszają aktywności szczepionki bakteryjnej, ale ją poprawią.

Naukowcy z Wydziału Technologii Chemicznej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskie sprawdzili tebukonazlol w postaci cieczy jonowej, który jednak uszkadzał siewki soi. Na warsztat wzięli difenkonazol w postaci jonowej (winiany i salicyniany) i wykazali, że nie zmniejsza żywotności bakterii. Po zaprawieniu nasion soi badanymi cieczami jonowymi (w wyższej dawce) stwierdzono istotne ograniczenie występowania zgorzeli siewek.

Niektóre z cieczy jonowych dodawane do nasion przedłużały ich żywotność, np. azotan choliny czy azotan kanityny. Kolejnym etapem jest opracowanie formulacji dla praktyki, pod warunkiem że znajdzie się chętny producent preparatów.

Projekt badawczy realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych i tworzy konsorcjum Polsoja. Pierwotnie zakończyć miał się w listopadzie ubiegłego roku, jednak z uwagi na warunki pogodowe poprzedniego sezonu został przedłużony. Środki przeznaczone na jego realizację to 3,5 mln zł. W programie uczestniczy 6 podmiotów: IOR-BIP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Top Farms Głupczyce Sp. z o. o. DANKO Hodowla Roślin, Kombinat Rolny Kietrz, z których każdy realizuje określone zadania.