SPEC to działający od 10 lat System Prognozowania Epidemii Chorób, dzięki któremu precyzyjnie zostaje dokonany monitoring chorób, oraz w miarę dokładnie określa ryzyko zagrożenia występowania choroby suchej zgnilizny rzpeaku.

Podstawą systemu jest badanie stężenia zarodników workowych grzybów chorobotwórczych (Leptosphaeria maculans i L. biglobosa) w powietrzu. Głównym źródłem porażenia roślin rzepaku są zarodniki workowe tych dwóch gatunków grzybów i dlatego monitorowanie okresu ich powstawania jest ważnym elementem w podejmowaniu decyzji dotyczącej zwalczania choroby.

System ten powstał z inicjatywy Instytutu Genetyki Roślin PAN i firmy DuPont oraz następujących instytucji: Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), Instytutu Ochrony Roślin (IOR), Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR), Akademii Rolniczej w Poznaniu (AR), Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz kilku ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) a także dwóch przedsiębiorstw rolnych: „Arenda” w Charbielinie (Opolszczyzna) oraz „Agro Fundusz Mazury” w Drogoszach (Mazury). System działa pod patronatem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (KZPR).

Obecnie objął swym zasięgiem cały kraj i jest największym na świecie systemem monitorowania inokulum pierwotnego grzybów powodujących suchą zgniliznę kapustnych. Od 1 września 2005 roku, w trzydziestu dwóch lokalizacjach na terenie całego kraju prowadzone jest monitorowanie stanu dojrzałości owocników grzybów wywołujących chorobę.

Informację te pomagają podjąć decyzję o zabiegu ochrony. Dane uzyskane w ramach systemu SPEC mogą być przekazywane użytkownikom za pomocą stron internetowych (www.spec.edu.pl lub www.dupont.com), pocztą elektroniczną lub poprzez SMS.