Spectrum Plus to środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczonym do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i chwastnicy jednostronnej w kukurydzy.

Zawiera dwie znane substancje czynne. Pierwsza z nich to dimetenamid-P - związek z grupy acetamidów. Druga to pendimetalina - z grupy dinitroanilin.

Chwasty wrażliwe to: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica pospolita.

Maksymalna a zarazem zalecana dawka preparatu dla jednorazowego zastosowania to 4 l/ha. Środek należy stosować po siewie, ale przed wschodami kukurydzy.